SVJ-voorzitter: “Onderzoeksjournalistiek is een pijler van een gezonde economie en democratie”

SVJ-voorzitter: “Onderzoeksjournalistiek is een pijler van een gezonde economie en democratie”. Foto: Suriname Herald

Onderzoeksjournalistiek wordt vaak gezien als een van de pijlers van een gezonde economie en democratie. Dankzij goed onderzoek worden machthebbers gecontroleerd en blijven burgers op de hoogte. Dit gaf Carla Boetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), te kennen bij de sluitingsceremonie van de training/workshop onderzoeksjournalistiek betreffende milieuvraagstukken die van 3 oktober 2018-1 maart 2019 is gehouden door de SVJ met financiering van Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMF).

Ze voerde aan dat onderzoeksjournalistiek duur is, wat te merken was aan de training. Vandaar dat ze SEMF dankbaar is voor de ondersteuning. SEMF heeft ook een bijdrage geleverd aan het geven van input. De milieuvraagstukken die de cursisten hebben onderzocht, hebben betrekking op kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning, behandeling van afvalwater in Suriname en de effecten van klimaatverandering op de landbouw.

Van de dertien cursisten hebben negen een certificaat ontvangen voor het behalen van het praktische en theoretische gedeelte. Van alle onderzoeken zijn er rapporten vervaardigd. “Onderzoek is graven. Het is meer dan routinereportage,” zegt docent onderzoeksjournalistiek Rachel van der Kooye.

De komende periode zullen verschillende nieuwsberichten over de verschillende onderzoeksonderwerpen worden gepubliceerd in de vorm van krantenartikelen, radio- en televisieproducten. Van der Kooye maakte duidelijk dat het onderzoek verborgenheden naar boven heeft gebracht, geheel volgens het doel van onderzoeksjournalistiek.

Een van de onderwerpen dat belicht zal worden, is dat menselijke ontlasting nog steeds gewoon gedumpt wordt in Surinaamse wateren. Het geheel gebeurt onverantwoordelijk en zelfs het personeel dat zoiets doet, is het er niet mee eens, zegt Van der Kooye. De cursisten hebben de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C), Patrick Pengel, bereid gevonden om hierop in te gaan en daar is ze blij mee. Ook milieuambassadeur Winston Lackin heeft de cursisten te woord gestaan en van de nodige informatie voorzien.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG