Truckhouders eisen intrekken Wet rij- en voertuigenbelasting; actie niet uitgesloten

Biljetten van SRD 50

Het is niet uitgesloten dat de leden en niet-leden van de Unie van Truckhouders en Zwaar materieel in Suriname (UTZS) in actie zullen gaan, indien de regering niet ingaat op hun eis. Truckhouders hebben zondag tijdens een algemene ledenvergadering te Boma Star aangegeven tegen de Wet rij- en voertuigenbelasting te zijn en willen dat de regering deze intrekt en herziet.

Indien de regering deze wet niet wil intrekken, moet zij in de plaats daarvan de government take intrekken, want het gaat om soortgelijke belasting.

De truckhouders hebben de regering drie dagen de tijd gegeven om te komen met een oplossing. De UTZS heeft kenbaar gemaakt niet zomaar alles lam te willen leggen. Ze is altijd voorstander van dialoog, want in het verleden hadden zij veel bereikt door om de tafel te gaan zitten. Ook wil zij duidelijk maken dat het geen politieke aangelegenheid is. Het is een kwestie die de truckhouders regardeert, want ze moeten tussen de SRD 465 en SRD 1910 aan rij- en voertuigenbelasting betalen aan de hand van het gewicht van hun trucks.

Onder de truckhouders is er nog veel onduidelijkheid over de werking en betaling van de wet en de belasting. Zo is nog onduidelijk voor hoeveel maanden er wordt betaald als de betaling in maart geschiedt. “Betaal ik van maart 2019 tot maart 2020 of tot december 2019? Hoe zit het met een defecte auto? Is het mogelijk om het over te schrijven op een gelijkwaardig voertuig?”, zijn vragen waar de truckhouders mee zitten. De truckhouders geven aan niet te weten waar ze eigenlijk aan toe zijn.

Zij hebben hiernaast dagelijks al te maken met een aantal tegenslagen zoals de steeds stijgende prijs van banden voor de trucks. Ook hebben ze te doen met situaties, waarbij ze geen onderdelen voor hun trucks kunnen vinden. Het idee alsof de truckhouders veel geld verdienen, moet volgens de truckhouders uit de ether worden gehaald. Pas wanneer er werk is dan pas worden de vrachtwagens ingezet. Echter, zij hebben te maken met een slecht aanbod aan werk tegenwoordig, waardoor ze nauwelijks inkomsten hebben. De situatie verschilt van truckhouder tot truckhouder.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG