NII: misbruik namen kopstukken op sociale media onacceptabel

Facebook. Foto: EPA

Het is ernstig betreurenswaardig dat onverlaten blijven pogen om burgers om de tuin te leiden. Kwaadwilligen lijken het tot een gewoonte gemaakt te hebben om misbruik te maken van namen van toppers binnen de overheid. Er is recent weer een nepfacebookprofiel, waarbij de naam van vicepresident Michael Ashwin Adhin wordt misbruikt, opgedoken. Onverlaten wekken met het nepfacebookprofiel valselijk de indruk dat de vicepresident leningen verstrekt, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De samenleving wordt opgeroepen om alert te zijn met het misbruik van Facebook. Steeds meer personen worden getuige en soms zelfs slachtoffer van kwaadaardig gedrag op Facebook. Hierbij hebben kwaadwilligen het moedwillig gemunt op veelal regeringsleden. Er worden nepfacebookprofielen geopend van de regeerders, waarmee personen worden benaderd om zogenaamd zaken te doen.

Laat u niet misleiden door kwaadwilligen! Regeringsleden zullen u nooit via sociale media benaderen om zaken te doen. Het aanbieden van leningen tegen een lage rente, uitwisselen van persoonlijke informatie onder valse voorwendselen en andere negatieve zaken zijn kenmerkend voor de trend die reeds geruime tijd is ingezet op sociale media. Daarbij worden landgenoten door middel van dit medium benaderd door fake accountbeheerders van verschillende hoogwaardigheidsbekleders, meldt het NII.

Het instituut drukt u op het hart om niet in te gaan op vriendenverzoeken die zogenaamd afkomstig zijn van regeringsleiders. Het is in de afgelopen periode gebleken dat Facebook-gebruikers veelal worden misleid onder het mom van het sluiten van een lening. In sommige gevallen wordt men benaderd om geld over te maken om in aanmerking te komen voor verschillende zaken. Mensen worden ook gevraagd om hun rekeningnummers door te spelen voor het ontvangen van grote bedragen vanuit het buitenland.

Kwaadwilligen worden op het hart gedrukt om hun ontoelaatbare kwaadaardige handelingen achterwege te laten. Het zal u geen enkel voordeel opleveren om namen van personen, die zich eraan hebben gecommitteerd om de gemeenschap te dienen, neer te halen. Momenteel is de politie bezig met het onderzoek van enkele zaken, waarbij namen van overheidstoppers misbruikt zijn geworden. Op de juiste pagina van de vicepresident is een blauwe vink waar te nemen. Het NII attendeert u erop om extra alert te zijn bij het accepteren van vriendenverzoeken op Facebook.

VANDAAG