Biharie: politie niet bevoegd weggebruikers te beboeten zolang er geen vonnis is

Procesgemachtigde Anand Biharie in gesprek met journalisten over de rij- en voertuigenbelasting. Foto: Suriname Herald

Anand Biharie, van de Stichting Centre for Public Affairs Suriname, die het bezwaarschrift heeft ingediend bij de kortgedingrechter om de Wet rij- en voertuigenbelasting op te schorten, zegt in gesprek met Suriname Herald dat de rechter op 28 maart vonnis zal wijzen. De politie is niet bevoegd weggebruikers te beboeten zolang er geen vonnis is, zegt Biharie, die procesgemachtigde is in de zaak.

Hij is hoopvol dat de rechter op 28 maart een uitspraak zal doen in het voordeel van de burgers. “Wat het recht zegt, is dat de burgers van Suriname het gelijk aan hun zijde moeten krijgen.” De pleiter geeft aan dat de Wet rij- en voertuigenbelasting onrechtmatig bevonden zal worden, omdat deze in strijd is met de zorgplicht die de staat in acht moet nemen in het maatschappelijke. De rechter zal toepassen met als resultaat dat de burgers winnen, meent Biharie.

Wat ook voor onduidelijkheid zorgt, is dat de rechter niet bevoegd is om te toetsen, maar wel bevoegd is om toe te passen. Dat is het verschil. De volgende stap is aan de rechter vragen in welke wetten toepassing mag plaatsvinden en in die zoektocht gaan ze nu om na te gaan welke wetten rechtmatig en onrechtmatig zijn, legt Biharie uit.

Biharie: politie niet bevoegd weggebruikers te beboeten zolang er geen vonnis is

Hij merkt ook op dat er verkeerde zaken in de samenleving worden gegooid. “Wanneer mensen woorden als toetsing gebruiken, dan is het duidelijk dat men geen kennis en verstand heeft van de wet, want dat zal de rechter niet doen,” aldus Biharie.

De politieke partij STREi! heeft het initiatief genomen om een bezwaarschrift in te dienen voor een kortgeding. Zij wil dat de Wet rij -en voertuigenbelasting wordt ingetrokken.

Simone Awanna

VANDAAG