‘BOSS’-campagne moet onder invloed rijdende bestuurders verminderen

Bewustwordingscampagne ‘Who is the BOSS?’

Met het bewustwordingscampagne ‘Who is the BOSS?’ wil de stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (Stivasur) ervoor zorgen dat personen hun verantwoordelijkheid kennen door niet onder invloed deel te nemen aan het verkeer. “Spreek van te voren af wie de BOSS zal zijn!”, wordt aangeraden.

BOSS staat voor Bewust Onbeschonken Sturende Surinamer wat inhoudt dat het gericht is om personen erop te attenderen dat ze afspreken wie er nuchter terugrijdt, voordat er alcohol wordt gedronken. De lancering van de campagne vond gisteren plaats in De Waag aan de Waterkant. Volgens Stivasur wordt er vaak gericht op het aantal personen dat in het verkeer komt te overlijden. Echter, Stivasur merkt dat er nog weinig aandacht wordt besteed aan het aantal personen dat sterft in het verkeer als gevolg van alcohol.

Het doel van deze campagne is daarom om het aantal automobilisten dat rijdt onder invloed van alcohol structureel en blijvend te verminderen. Het BOSS-campagne is gericht op het zelf nemen van acties. Het is er om daad bij het woord te voegen. Mensen weten dat alcohol en verkeer niet samengaan en met deze campagne wordt onder andere middels filmpjes en animatie getoond wat men kan doen bij het consumeren van alcohol en veilig thuis wil aankomen. De BOSS-campagne bevat geen afschrikwekkende beelden van ongelukken als gevolg van rijden onder invloed, maar is luchtig en herkenbaar, zodat eenieder zich aangesproken voelt.

Stivasur heeft tot doel het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik en draagt dit uit middels zelfregulering. De stichting focust zich op het voorkomen van het rijden onder invloed, verantwoorde marketing, het voorkomen van alcoholgebruik door minderjarigen en klant- en consumenteninformatie/voorlichting.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG