Minister Noersalim kondigt launch e-ID aan

Launch e-ID. Foto: Biza

Minister Mike Noersalim meldt dat na een gedegen voorbereiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), het zover is dat de launch van de e-ID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden. Dit zal gepaard gaan met de opening van het printing-house. Dit meldt Biza via het NII.

Met de launch van de e-ID probeert de minister invulling te geven aan het ontwikkelingsplan, waarbij is aangegeven dat ICT, ICT-hulpmiddelen en innovatie een katalyserende werking hebben voor de ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder het overheidsapparaat.

Noersalim zegt dat voor de E-ID de hoogste veiligheidsstandaarden worden gehanteerd. Deze nieuwe ID-kaart bevat onder andere een chip, een elektronische gegevensdrager, waarop enorm veel informatie kan worden opgeslagen. Het vervalsen van een e-ID zal praktisch niet mogelijk zijn, simpel vanwege het feit dat ook de biometrische gegevens van de burger worden opgeslagen. Op termijn zal het overleggen van een uittreksel overbodig worden gemaakt.

De bewindsman deed uit de doeken, dat het ministerie drukdoende was om de nodige wetten en wetsproducten klaar te maken ter ondersteuning van de e-ID. Aan de andere kant is het personeel getraind om met de nieuwe processen voor het aanvragen en vervaardigen van de e-ID om te gaan, terwijl simultaan het printing-house operationeel werd gemaakt.

Waar er voorheen alleen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Jagernath Lachmonstraat een ID-kaart kon worden gemaakt, kan er voortaan bij elk Bureau voor Burgerzaken (BvB) een aanvraag van de e-ID worden gedaan, oftewel de enrollment. De verschillende persoonsgegevens van de burgers en tevens de vingerafdrukken en foto worden ter plekke op het Bureau voor Burgerzaken gemaakt. Deze data worden vervolgens digitaal naar het printing-house gestuurd, waarna de burger binnen dertig dagen zijn e-ID kan ontvangen.

Het ministerie heeft een aantal BvB’s geïdentificeerd die na de launch operationeel zullen zijn voor de enrollment van de e-ID, dit om een zo groot mogelijk spreiding te hebben van de enrollment-locaties. De minister benadrukt dat het vooralsnog niet gaat om alle 42 BvB’s.

Noersalim besluit met de mededeling dat burgers vanaf maandag 18 maart terecht kunnen bij de geselecteerde BvB’s. De locaties zullen nader bekend worden gemaakt door Biza.

VANDAAG