Overheid wil muziekindustrie helpen organiseren

Minister Tsang (HI en T) na de infosessie met enkele artiesten en managers in een nagesprek. Foto: Suriname Herald

De overheid wil de muziekindustrie samen met artiesten ordenen. Het copy right-beleid valt onder het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) en het ministerie had gisteren de eerste info-sessie gehad met enkele artiesten. Tijdens deze meeting hadden minister Stephen Tsang en de leiding van het ministerie de aanwezige artiesten aangehoord, zodat zij weten waarmee de artiesten te kampen hebben.

De Wet auteursrechten werd in 2015 aangepast, nadat er klachten kwamen vanuit het veld. De artiesten hadden tijdens de bijeenkomst aangegeven niet op te hoogte te zijn van de aanpassing van de wet. Tsang zei dat deze wet werd aangepast na de perikelen en het handelen van het auteursrechtenbureau Sasur. Ook organisaties en artiesten hadden hun misnoegen geuit bij De Nationale Assemblee (DNA).

Er moet een nieuwe methode worden ingevoerd om de auteursrechten te managen. De wet van 2015 juicht een verenigingsvorm toe in plaats van een stichtingsvorm. Artiesten kunnen zich middels een verenigingsvorm verenigen en organiseren, zodat ze zelf hun auteursrechten kunnen managen. Volgens de bewindsman moeten de artiesten het voortouw nemen om zich te verenigen om vervolgens hun issues op het bord van de overheid te leggen.

Het ministerie had niet alle artiesten kunnen bereiken, omdat er geen aanspreekpunt was. Ook konden de artiesten zich nergens registreren. Minister Tsang is voornemens om een vereniging in het leven te roepen, zodat de artiesten zich kunnen verenigen. Ook zal hij samen met de artiesten brainstormen over verschillende zaken aangaande de muziekindustrie.

Artiesten vinden dat het ministerie de wetgeving en inrichting van zaken moet aangeven. Zij zijn bereid om de wet- en regelgeving toe te passen. Suriname hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, omdat er in de wereld al modellen zijn die goed hebben gewerkt.

VANDAAG