Politiebond wacht instructies Wet rij- en voertuigenbelasting af; bond blijft bij standpunt

Bondsvoorzitter Revelino Eijk. Foto: Dagblad Suriname

“We wachten nog steeds op instructies over hoe te handelen bij de Wet rij- en voertuigenbelasting,” geeft Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond (SPB), te kennen tegenover Suriname Herald. De bond blijft bij zijn standpunt, waarbij die zijn leden verbiedt om onrechtmatig op te treden tegen personen die de rij- en voertuigenbelasting nog niet hebben betaald.

De bond heeft niets te maken met het kortgeding dat is aangespannen door de Stichting Centre for Public Affairs Suriname, om de Wet rij- en voertuigenbelasting op te schorten. Volgens Eijk wordt helemaal niet gekeken naar hetgeen Anand Biharie, de procesgemachtigde in de zaak, heeft gesteld dat de politie niet bevoegd is weggebruikers te beboeten zolang er geen vonnis is. “Wij zijn niet afhankelijk van een rechtszaak, wij zijn afhankelijk van de richtlijnen,” zegt Eijk. Wanneer procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday, komt met duidelijke richtlijnen, dan zal de politie die moeten uitvoeren onafhankelijk van de rechtszaak.

Eijk geeft verder aan dat de bond een gesprek heeft gehad met korpschef Roberto Prade. De korpschef heeft aangegeven de nodige instructies te zullen krijgen van de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. Bij het ontvangen van de instructies zou het bondsbestuur nagaan wat die instructies zijn en als die waren gegeven door de pg. “Tot nu toe hebben we niets gehoord,” zegt de woordvoerder.

De bond heeft als uitgangspunt dat de wijze van handhaving zoals is aangegeven in de wet onduidelijk, onoverzichtelijk en onuitvoerbaar is. De focus van de bond is gelegd op de handhaving, omdat in de wet is opgenomen dat de politie een van de actoren is die belast is met de handhaving.

Eijk legt verder uit dat zaken verkeerd in de gemeenschap zijn overgekomen. Het bondsbestuur heeft inderdaad niet de bevoegdheid om zijn leden te verbieden om rechtmatig op te treden. Wanneer het echter betrekking heeft op onrechtmatig optreden, wat volgens hem momenteel het geval is met de wet, dan heeft het bestuur wel het recht om het onrechtmatig handelen te verbieden.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG