Nieuwe leden Medisch Tuchtcollege beëdigd

Nieuwe leden Medisch Tuchtcollege beëdigd. Foto: NII

Waarnemend president Ashwin Adhin heeft de nieuwe leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. De leden van dit college zijn benoemd met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van drie jaar. De beëdiging vond vandaag het presidentiële paleis plaats.

Adhin benadrukte dat de basisbeginselen van het tuchtcollege behouden moeten worden. Suriname kent al langer dan tachtig jaar een Medisch Tuchtcollege dat gezien werd als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen.

“Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege dat toezicht gehouden wordt op de handelingen van, alsook uitoefening van tucht over de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen,” aldus het waarnemend staatshoofd. Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak.

Elke burger heeft het recht te stappen naar het Medisch Tuchtcollege, indien hij ontevreden is over de medische dienstverlening. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid adviseert de burger echter, om eerst aan te kloppen bij de instantie waar de dienstverlening volgens hun gevoel niet naar behoren is geweest en indien het niet naar tevredenheid is opgelost, te stappen naar het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens de minister kan de gang richting het Medisch Tuchtcollege gezien worden als uiterste stap.

Het Medisch Tuchtcollege wordt geleid door Anandkoemar Charan en bestaat verder uit Suzanna Chu (plaatsvervangend voorzitter), Annemarie Bueno de Mesquita (lid), Walther Jap Tjoen San (lid), Fauzia Henar-Karamat Ali (lid), Dharma Ramautar- Gangaram Panday (plaatsvervangend lid) en Wilfred Balraadjsing (plaatsvervangend lid).

VANDAAG