Stichting 1 voor 12 start bouw negende woning voor vrouw met beperking

Stichting 1 voor 12 start bouw negende woning voor vrouw met beperking. Foto: Stichting 1 voor 12

Stichting 1 voor 12 heeft een aanvang gemaakt met de bouw van haar negende woning. Deze woning is bestemd voor Lena Peiter, een vrouw met een beperking, die in woningnood verkeert. Ze is moeder van drie zonen. Samen met haar kinderen woont zij nu in een ongezonde situatie. De stichting startte officieel op 8 maart met de bouw van een tweekamerwoning voor dit gezin, nadat ze haar situatie in januari aan de stichting bekendmaakte.

Peiter, die al jarenlang in het district Para woonachtig is, heeft van de Vereniging Plantage Overtoom een stukje grond toegewezen gekregen. Op dit stukje grond bouwt Stichting 1 voor 12 met steun van donateurs binnen en buiten Suriname het huis voor dit gezin.

De directeur van de stichting, Louis Vismale, zegt dat MN Carcenter, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, minister Mike Noersalim en andere anonieme donateurs en de inzamelingsactie van de stichting voor de VCB, hebben gemaakt dat er een aanvang gemaakt kon worden aan de bouw van dit huis. Ook heeft de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, samen met enkele lokale ondernemers hout gedoneerd voor het huis van Peiter.

Vismale doet een beroep op de gemeenschap om de Stichting 1 voor 12 zoveel mogelijk te helpen en het niet te laten bij de negende woning. Hij ziet graag dat meer woningzoekenden, vooral mensen met een beperking en de mensen van wie hun huis is afgebrand, worden geholpen. Vismale zegt dat het opmerkelijk is dat de meeste mensen van wie hun huis is afgebrand, hulp komen zoeken bij 1 voor 12. Hoewel wij geen overheid zijn, helpen we hen, aldus de voorzitter van de stichting.

Recent is de stichting een slachtoffer van een woningbrand, meneer Vorswijk, ook tegemoetgekomen met tweehonderd stenen voor de wederopbouw van zijn woning. Vismale vindt het jammer dat de overheid niet inkomt om slachtoffers van woningbranden op een degelijke manier te helpen. Hij zegt dat de stichting die leeft van donaties en inzamelingsacties waar mogelijk zal blijven helpen.

VANDAAG