Moederbank verwacht dat Surichange Bank interne problemen oplost

Centrale Bank van Suriname

In diverse media berichten is melding gemaakt van de wijzigingen in het managementteam bij de Surichange Bank N.V. Van deze wijzigingen is de Centrale Bank in kennis gesteld door de Raad van Commissarissen en de directie van de bank. De Centrale Bank van Suriname volgt de ontwikkelingen bij de Surichange Bank N.V. nauwlettend en verwacht dat de bank haar interne problemen binnen korte tijd zal oplossen.

Uit diverse rapportages is gebleken dat de bank voldoende liquide is, waardoor er geen reden voor ongerustheid is.

De Centrale Bank geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de Surichange Bank N.V. is niet in het geding en de Centrale Bank blijft in nauw overleg met de directie en de Raad van Commissarissen.

VANDAAG