Belfort over Nikos-peilingen: “Gemeenschap is wakker en alert”

Edward Belfort tijdens een feestvergadering van de ABOP. Foto: Suriname Herald

Parlementariër Edward Belfort (ABOP) is blij om te zien dat de gemeenschap wakker en alert is, want de opiniepeiling van het Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname (Nikos) heeft aangetoond dat 46 procent van de geënquêteerden het eens is met zijn uitspraak dat de verkiezingen in 2020 niet eerlijk zullen verlopen. “De mensen zien wat de NDP doet. Ze zijn bezig het kiesstelsel te wijzigen en de Wet Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan te passen, waarbij de leeftijdsgrens wordt opgetrokken, zodat Jennifer van Dijk-Silos wederom zitting kan nemen als hoofd OKB,” zegt Belfort tegenover Suriname Herald.

In de periode van 29 maart tot en met 7 april heeft Nikos een peiling in Paramaribo gehouden. De peiling is gehouden onder duizend personen van 17 jaar of ouder. Aan de burgers werden drie uitspraken voorgelegd omtrent de verkiezingen, waarbij men kon aangeven of men het eens of oneens was met de stelling, of dat het moeilijk te zeggen was. Ook werd er geregistreerd, indien men geen mening had of geen antwoord gaf, maar deze aantallen (meestal 10 procent of minder) werden niet meegenomen bij de verdere berekeningen.

Een van deze stellingen was: “Oud-minister van Justitie, Edward Belfort, denkt dat de verkiezingen in 2020 niet eerlijk zullen verlopen.” Met deze uitspraak was 46 procent van de burgers het eens, terwijl 31 procent het hier niet mee eens was en dus wel eerlijke verkiezingen verwacht. Daarnaast vond 22 procent het moeilijk om er wat over te zeggen. Het hoge percentage dat geen eerlijke verkiezingen verwacht, behoort de beleidsmakers grote zorgen te baren, want het betekent dat men de regering en de verkiezingsorganisatie niet vertrouwt, meldt Nikos in zijn publicatie.

Belfort zegt dat de gemeenschap ziet dat de huidige regering bezig is bepaalde aspecten in place te krijgen, zodat de verkiezingsresultaten in haar voordeel vallen. Zo worden de elektronische ID-kaarten ingevoerd en worden districtscommissarissen verplaatst. Met betrekking tot de overige resultaten zegt Belfort dat het duidelijk is dat de NDP door het volk wordt afgewezen en dat zij haar negen zetels in Paramaribo niet gaat behouden. Volgens hem zal de ABOP meer dan de twee zetels binnenhalen dan dat is gesteld.

De parlementariër benadrukt dat opiniepeilingen nodig zijn om te weten waar de politieke partijen staan in de politieke arena. Het geeft een beeld wat de positie is van de regeringspartij bij de gemeenschap en tegelijkertijd geeft het een beeld wat je als partij nog moet gaan doen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG