DA’91: Grondbeleid in dienst van onze samenleving

Recentelijk is er binnen onze volksvertegenwoordiging enorme ophef ontstaan over de toewijzing van gronden en alle processen daaromheen. DA’91 is overtuigd dat een belangrijke reden waarom de ontwikkeling van Suriname niet goed op gang komt, ligt in het gevoerde grondbeleid. Niet alleen is er een hiaat in de planning voor aanwending, maar meer nog in de toegankelijkheid tot grond en de transparantie in de verstrekking van grond, schuilen veel redenen voor ongelijkheid onder burgers.

Economische groei, klimaatsverandering, bevolkingsgroei en urbanisatie, maar ook de vereisten voor goed bestuur en gelijke kansen voor iedereen, zijn enkele factoren die anno 2019, een omslag vereisen in het grondbeleid als voorwaarde voor een resultaatgerichte ontwikkelingsplanning. Grondbeleid staat in hoge mate in relatie tot huisvesting en ondernemerschap.

Tot op heden is er geen sprake van rechtvaardig grondbeleid, de enkele goede initiatieven nagelaten. Het recht van de burgers op grond zoals verankerd in onze Grondwet laat veel te wensen over. Erger nog, door de jaren heen is steeds weer gebleken dat politici zichzelf, hun families en stichtingen rijkelijk zegenen met grote lappen grond. De steeds weer opduikende schandalen hebben jammer genoeg tot nu toe niet tot verbetering geleid. Het is niet te ontkennen dat het grondbeleid ernstige vormen van corruptie kent. DA’91 is voornemens ook deze vorm van corruptie met wortel en tak uit te roeien.

Ondanks de goede intenties van de beleidsmakers en het recht van burgers op grond, verankerd in de Grondwet, heeft rechtvaardig grondbeleid veel te wensen overgelaten. We hebben integendeel gezien dat dit recht onderhevig was aan politieke vertalingen en aan corruptie. DA’91 heeft om deze reden corruptiebestrijding hoog op de agenda staan.

In de eerste plaats moet dit gebeuren door:
1. Het volledig transparant maken van de verschillende registers (vooral te maken hebbende met het uitgiftebeleid) waarbij belangrijk is de digitalisering van alle gegevens en informatie en deze online beschikbaar te maken voor elke burger;
2. De procedures met wachttijden en beroepsprocedures helder te plaatse aan te geven;
3. Belangrijk: een beperking op te leggen aan gezagsdragers en politici om buiten de normale procedure om onder andere middels “eigen” goedkeuring grote lappen grond (in de orde van meer dan 1.5 ha) op persoonlijke titel aan te vragen tijdens hun actief functioneren in de instituten van Staat.

Het past geheel in de strategie van DA’91 om de zelfwerkzaamheid van de burgers te bevorderen, een speciaal programma vorm te geven voor het gemakkelijk verstrekken van een eerste bouwperceel voor jonge starters. Het allerbelangrijkste is dat het Grondbeleid in dienst staat van de burgers en de nationale ontwikkeling.

DA’91 Wetenschappelijk Bureau

VANDAAG