OWT en C doet beroep op samenleving conform bouwvergunning te bouwen

OWT en C constateert bouwovertredingen. Foto: OWT en C

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft conform zijn wettelijke bevoegdheden, in de afgelopen periode de reguliere veldcontroles van de afdeling Bouw- en woningtoezicht op bouwovertredingen geanalyseerd. Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties.

Het ministerie doet een dringend beroep op de samenleving zulks na te laten en zo te voorkomen dat de gedane investering gesloopt wordt door het ministerie zelf, of door betrokkene. Ter illustratie hiervan kunnen twee sloopcases genoemd worden die in de maanden maart/april 2019 zijn uitgevoerd. In een geval aan de Martin Luther Kingweg moest een in aanbouw zijnde woning worden gesloopt door de eigenaar. Vermeldenswaard is dat de eigenaar ertoe is overgegaan een kortgeding aan te spannen tegen het ministerie, omdat hij niet eens was met de aanzegging. Nadat bleek dat het besluit van de rechter in zijn nadeel uitviel, omdat betrokkene in afwijking heeft gebouwd, heeft hij zelf het pand moeten slopen.

In een ander geval heeft het ministerie op de hoek van de Lallarookh- en de Cocobiacoweg op kosten van de eigenaar zelf gesloopt, hetgeen in afwijking was gebouwd. De samenleving wordt verzocht zich goed te laten informeren door het ministerie of door actoren die kennis van zaken hebben, alvorens zij ertoe overgaat te bouwen. Gewaarschuwd wordt dat bij het constateren van bouwovertredingen er onherroepelijk opgetreden zal worden door het ministerie.

VANDAAG