Abdoel ligt niet wakker van resultaten Nikos-opiniepeilingen

Amzad Abdoel

Parlementariër Amzad Abdoel (NDP) ligt niet wakker van de resultaten van de opiniepeilingen van het Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname (Nikos) waar wordt gesteld dat de NDP (15,7 procent) en de VHP (15,2 procent) duidelijk aan kop liggen in Paramaribo en nauwelijks van elkaar verschillen. Volgens de peiling zouden NDP en VHP elk zes zetels krijgen in Paramaribo. Abdoel geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat alle peilingen slechts een momentopname zijn.

Hij geeft aan dat de predicties niet per se hoeven uit te komen. Het moment, de steekproefpopulatie, het geografisch afgebakende gebied of district zijn volgens hem allemaal factoren waarmee er rekening gehouden dient te worden. Dat heeft hij ook opgemerkt en ervaren de afgelopen verkiezingen. De parlementariër weet dat er meerdere peilingen zullen komen. Hij geeft aan niet slechts te kijken naar de resultaten van de peilingen, maar ook naar wie of welk instituut de peilingen houdt en in opdracht van wie of welk instituut. Dat geeft hem een beeld hoeveel waarde hij eraan moet hechten.

Volgens Abdoel moet de betrouwbaarheid van de verkiezingen niet in twijfel worden gebracht. Hij benadrukt dat Suriname als land in de wereld bekend staat als een van de landen dat heel betrouwbare, eerlijke en transparante verkiezingen organiseert. “Naast nationale controlemechanismen en instituten als het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), laten wij internationale observers toe als controlemechanisme,” zegt Abdoel. Hij denkt dat veel Surinamers onbekend zijn met hoe het proces van organisatie en controle eraan toegaan. Er moet dus volgens Abdoel meer voorlichting daaromtrent komen. Van de regering-Bouterse is wel bekend dat zij altijd eerlijke verkiezingen heeft georganiseerd, zegt hij verder.

Abdoel is ervan overtuigd dat zijn partij de komende maanden veel harder zal gaan werken om het maximale te halen uit de komende verkiezingen. Deze peilingen en alle andere peilingen moeten als inspiratie gebruikt worden om harder te werken, is hij van oordeel. “Voor mij is wel één ding zeker: de komende verkiezingen winnen we in elk geval wel,” aldus Abdoel.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG