Minister Tsang ontvangt nieuw VES-bestuur

VES-bestuur voor kennismaking bij minister Tsang. Foto: NII

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme heeft vorige week een kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Tijdens dit onderhoud heeft de bewindsman een uiteenzetting gegeven van beleidsgebieden waaraan het ministerie in de komende periode invulling aan wil geven, meldt het NII.

Daar de toerismesector als één van de grote deviezenverdieners wordt gezien, gaf de minister aan dat het van belang is dat er samengewerkt wordt met de overige departementen, het bedrijfsleven en de publieke en private sectoren die met het toerisme gebeuren te maken hebben.

Ten aanzien van Industrie zei de bewindsman dat er inhoud moet worden gegeven aan het Industriebeleid door doelgericht na te gaan welke industrieën kunnen worden opgezet, die import vervangend kunnen zijn en tegelijkertijd de industriële ontwikkeling kunnen brengen.

Stimulering van de lokale handel is ook van eminent belang, omdat die export bevorderend en werkgelegenheid creërend is. Als voorbeeld gaf de bewindsman het succesverhaal van het ananasproject te Redi Doti.

Minister Tsang zegt verder dat het clusteren onder de kleine ondernemers belangrijk is, omdat hierdoor de kernactiviteiten van de bedrijven worden verbeterd. Het onderdirectoraat Ondernemerschap van het ministerie stimuleert en begeleidt via de Kleine of Middelgrote Onderneming (KMO)-unit, ondernemers bij het schrijven van hun bedrijfsplan, in het leningsfinanciering proces met de bank. Ten aanzien van de electronic single window, gaf minister Tsang aan dat die ervoor zorgdraagt dat het zakendoen in ons land wordt vergemakkelijkt.

Winston Ramautarsing, voorzitter van de VES, stelde het zeer op prijs dat de minister van gedachten wilde wisselen met het platform. De vereniging heeft tijdens de bijeenkomst ook allerhande zaken aangekaart, waaronder het elektronisch betaalverkeer met Brazilië en Guyana, het beleid van het ministerie op het gebied van agroprocessing, het ontwikkelen van producten tot halffabricaat en mogelijkheden van exportmarkten. De vereniging zegt bereid te zijn, haar kennis met het ministerie te delen.

VANDAAG