Sharman geeft nieuwe RGD-directeur voordeel van twijfel

Dew Sharman. Foto: Suriname Herald

Parlementariër Dew Sharman (VHP) geeft de nieuwe directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) het voordeel van de twijfel. Het is inmiddels al bekend dat Sebita Gopal, de jongere zus van de minister van Sport- en Jeugdzaken, de nieuwe RGD-directeur wordt. Sharman geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat vanwege de belangrijkheid van de primaire zorg er niet geëxperimenteerd moet worden met de leiding van het bedrijf.

Het was voor de parlementariër te verwachten dat RGD-directeur Edwin Noordzee plaats zou maken, omdat de ontheffing van de directeur al een poosje in de lucht hing. Er deden zich verschillende aspecten voor bij de RGD, waardoor het voor Sharman geen verrassing is dat Noordzee verwijderd wordt. Er waren managementproblemen waaronder het in dienst nemen van personen zonder de nodige afstemming te plegen. De parlementariër geeft aan dat functies werden gecreëerd om mensen te faciliteren. Daarnaast zijn eveneens grote financiële schulden opgebouwd.

“We naderen de verkiezingen en misschien is het de bedoeling om allerlei mensen te faciliteren,” zegt Sharman. Volgens hem moet dit niet uit het oog verloren worden, omdat dit altijd gebeurt voor de verkiezingen.

Met betrekking tot het aanstellen van een nieuwe directeur geeft Sharman te kennen dat het niet gebruikelijk is om alle actoren van tevoren te melden over de aanstelling van een nieuwe directeur. Het is echter wel nog altijd verstandig om voor behoud van rust en harmonie de belangrijke actoren op de hoogte te stellen.

Hij hoopt dat de nieuwe directeur geknipt is voor het werk, weet wat haar te wachten staat en de dienst tot grotere hoogtes brengt. Sharman, die tevens als arts aan de RGD verbonden is, weet niet of de nieuwe directeur uit de zorg komt en als ze een overzicht heeft van de inrichting van de zorg in het algemeen en die van de RGD in het bijzonder. Sharman gaat ervanuit dat de nieuwe directeur voldoende bagage heeft om het bedrijf te kunnen runnen.

Hij attendeert erop dat het gaat om een grote dienst met meer dan achthonderd personeelsleden die over de gehele kustvlakte opereert. De verwachting is dat de directeur in staat is om hetgeen van de nieuwe directeur wordt verwacht, om de primaire gezondheidszorg vanuit de RGD op te krikken, uit te voeren.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG