Nikos stoort zich niet aan loze kreten

Foto: Biza
Print Friendly, PDF & Email

De kritiek die wordt geleverd dat de opiniepeiling van het Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname (Nikos) gekleurd is, legt het instituut naast zich neer, geeft onderzoeker Marten Schalkwijk van Nikos te kennen tegenover Suriname Herald. Hij benadrukt dat het instituut eerlijk bezig is. “Wat voor baat zou ik erbij hebben om de resultaten van het onderzoek te manipuleren?”, vraagt hij zich af.

Wanneer de boodschap niet bevalt, gaat men de boodschapper aanvallen, alsof de boodschap daardoor zal verdwijnen. De negatieve reacties kwamen vooral uit de hoek van politieke partijen die het volgens de peiling minder goed doen. Dit is een voorspelbare reactie, waar alle opiniepeilers in Suriname, sinds de eerste die in 1992 werd gedaan, er last van hebben. Schalkwijk is van oordeel dat men eens moet gaan ophouden met hun loze kreten. “Als je geen zetel nu hebt, moet je hard gaan werken om die zetel te gaan halen,” zegt hij.

Indien politieke partijen of politici niet blij zijn met de resultaten van een peiling dan zijn ze altijd vrij om een bureau in te huren om nog een peiling te doen. Helaas gebeurt dat niet. Volgens Schalkwijk gaat het slechts om primitieve reacties en in een democratie wordt er meer volwassen reactie van politici en beleidsmakers verwacht.

Schalkwijk geeft aan dat de critici de competentie van de onderzoekers moeten beoordelen en niets anders. Nikos levert een bijdrage aan de democratie om de mening van de burgers aan te horen of men dat leuk vindt of niet. De onderzoeker benadrukt dat het allemaal gaat om competenties, want wanneer iemand naar een specialist stapt, vraagt die niet welke politieke partij die aanhangt. Een patiënt is juist geïnteresseerd in de bekwaamheid van de specialist. Het gaat hier om niets anders dat een sociaalwetenschappelijk onderzoek waar Schalkwijk goed voor opgeleid is, merkt hij op.

De onderzoeker geeft aan voornamelijk te werken met universiteitsstudenten, omdat ze de methoden en technieken hebben gehad en de vragen ook begrijpen die gesteld moeten worden. Wanneer hij de studenten selecteert, vraagt hij niet welke politieke partij ze aanhangen. Hij is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Er wordt slechts gekeken naar de competenties van zo een student, waarbij geëist wordt dat die alles eerlijk neerpent wat de mensen zeggen. “Daarmee valt en staat een onderzoek,” zegt Schalkwijk.

In het veld zijn er eveneens supervisors aanwezig om na te gaan of het werk goed wordt gedaan. Ook moeten zij nagaan of alle vragen zijn ingevuld. Schalkwijk legt uit dat verschillende controlemechanismen worden ingebouwd om te zorgen voor een goed onderzoek.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG