Kind staat centraal tijdens onderwijsdialoog over toekomst onderwijs

Minister Ferrier tijdens de nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs in Suriname. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De positie van het kind staat centraal bij de nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs in Suriname. Onderwijsminister Lilian Ferrier zei bij de opening van deze driedaagse dialoog dat het ministerie met deze stap het pad naar een nieuwe onderwijsstructuur wil inzetten. Dit moet niet meer op basis van leeftijd, maar op basis van de competenties van de leerjaren.

De bewindsvrouw zei dat we nu voor professionele leerkrachten en betrokken leerlingen moeten gaan. Kinderen moeten dromen, maar moeten ook hun passie kunnen volgen. Dat kan wanneer de voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. Naast het lager onderwijs vindt Ferrier dat de middelbare beroepsopleidingen meer aandacht moeten krijgen.

Ook de leerplichtwet moet naar zeggen van de minister uitgebreid worden tot 16 jaar. De leerplicht is nu gesteld op 12 jaar. Naar zeggen van de minister moet er samengewerkt worden met wat de ILO-conventie zegt. Arbeidsminister Soewarto Moestadja heeft op zijn werkgebied heel wat goed voorwerk gedaan door de Wet op kinderarbeid aan te passen. De leerplichtwet kan volgens Ferrier goed daarop aansluiten.

De nieuwe onderwijsstructuur zal het kind de mogelijkheid moeten bieden om door te studeren. Dit om zoveel mogelijk competenties te ontwikkelen voor een beroepsrichting die bij het kind past. De manier van toetsen zal gericht zijn op onderwijsverbetering. De nieuwe onderwijsstructuur betekent een nieuwe rol voor de leerkrachten, schoolleiders, de inspectie en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De verbetering van het onderwijs heeft Suriname in de afgelopen decennia veel gekost. Toch zijn de resultaten uitgebleven. We zijn nu in de gezegende omstandigheid om opnieuw een poging te doen naar verbetering. Er zijn investeringsafspraken met financiële partners, zei Ferrier. Het gaat om een bedrag van rond de SRD 100 miljoen. Een groot deel gaat naar het beroepsonderwijs. De nodige ondersteunende wetgeving moet ook zo snel mogelijk in orde worden gemaakt, aldus Ferrier.

VANDAAG