SRD 1 miljoen vrijgemaakt voor uitvoering stappenplan grondenrechtenvraagstuk

Minister Edgar Dikan (RO). Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Het Ministerie van Financiën heeft van de week SRD 1 miljoen overgemaakt voor de uitvoering van het “Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname” dat moet gaan resulteren in een conceptwet grondenrechtenvraagstuk. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) geeft in gesprek met Suriname Herald te kennen dat de laatste voorbereidingen getroffen worden om begin volgende maand het veld in te gaan.

Het streven is nog altijd om de conceptwet in het laatste kwartaal van 2019 klaar te hebben, zodat die doorgeleid kan worden naar De Nationale Assemblee (DNA). Na het voorbereidingswerk is nu de tijd aangebroken dat de commissies de verschillende plekken, te weten het binnenland, moet aandoen. Dikan legt uit dat dit geld kost en is blij dat het Ministerie van Financiën geld ter beschikking heeft gesteld, zodat RO met dit proces van start kan gaan.

De RO-minister heeft vorig jaar een managementteam, een secretariaat en drie commissies geïnstalleerd voor de uitvoering van het stappenplan. Het gaat om de volgende commissies: commissie Wetsvoorstellen, commissie Demarcatie en commissie Bewustwording. In het kader hiervan zijn de twee presidentiële commissies samengevoegd tot een presidentiële commissie.

Het stoort de minister ontzettend dat er een beeld wordt geschetst alsof er niets gedaan wordt op het gebied van het grondenrechtenvraagstuk, terwijl er al grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt.

Ook vindt hij dat Jan Aviankoi, penningmeester van de Stichting 10 oktober 1760, leugens verkondigt door te stellen dat RO de stichting niet gehoord heeft. “Wij hebben nooit over het grondenrechtenvraagstuk met de stichting gesproken,” zegt Dikan. Volgens hem heeft het ministerie altijd met de stichting samengewerkt wanneer het om de activiteiten en de viering van 10 oktober 1760 ging.

Het grondenrechtenvraagstuk is nooit aan de orde geweest. Daarnaast is de stichting ook geen gesprekspartner wanneer het om het grondenrechtenvraagstuk gaat. Vertegenwoordigers van de inheemse en de marrongemeenschap hebben zitting in de verschillende commissies. In het gehele proces zijn beide volkeren betrokken en leveren zij hun bijdrage.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG