Brunswijk en Rusland slaan handen ineen voor eenheid Surinamers met Afrikaanse roots

NPS-voorzitter Gregory Rusland en ABOP-voorzitter slaan handen ineen. NPS'er Patricia Etnel (uiterst links) en Paul Abena van Seeka (uiterst rechts). Foto: Suriname Herald

Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland hebben de handen ineen geslagen om de eenheidsbeweging van mensen met een Afrikaanse roots in Suriname en in de Surinaamse diaspora van de grond te krijgen. Het officiële moment van de proclamatie zal op 25 mei plaatsvinden in het Mapanegebied in Para. Rusland verduidelijkt dat het niet een activiteit is van de politieke organisaties de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en de Nationale Partij Suriname (NPS).

Brunswijk en Rusland slaan handen ineen voor eenheid onder Surinamers met Afrikaanse roots. Foto: Suriname Herald

Het is een initiatief van Brunswijk om te werken aan de eenheid van de nazaten van Afrikaanse slaven in Suriname. Rusland geeft aan dat wanneer er wordt gekeken naar de verschillende groeperingen, alle etniciteiten hun eigen issues hebben. Zo is het dat bij de nazaten van de Afrikaanse slaven blijkt dat er een behoefte bestaat om bij elkaar te komen om een aantal problemen dat is ontstaan over de afgelopen honderden jaren, weg te werken. Dit initiatief van eenheidsbeweging is genomen om te gaan werken aan de eenheid en saamhorigheid binnen de eerdergenoemde groep.

Rusland geeft aan dat onder de groep van nazaten van Afrika in Suriname en in de diaspora er onderling nog steeds een vingerwijzing plaatsvindt van wie het probleem is voor de ontwikkeling van deze groep. “Wanneer we willen werken aan de nationale ontwikkeling met alle etniciteiten bij elkaar, dan moet je eerst vrede hebben binnen die groepen,” zegt Rusland.

Brunswijk geeft te kennen al ruim drie jaar met dit initiatief te willen starten en heeft Rusland nu zover gekregen om hem daarbij te ondersteunen. De initiatiefnemer geeft aan dat het niet gaat om een initiatief dat uit de lucht is gegrepen. Als er wordt gekeken naar honderden jaren terug dan vluchtten de slaven van de plantages en werden marrons. Ze gingen vaak terug naar de plantages waar ze die plunderden, vochten met de slaven aldaar en namen voedingswaren en gereedschappen mee. De situatie was van dien aard dat het de slaven zelf waren die met de blanken mee moesten om met de marrons in de bossen te vechten.

Brunswijk legt uit dat na de afschaffing van de slavernij er vrede werd gesloten met de blanken. Echter, de nazaten hebben zelf geen vrede met elkaar gesloten. Volgens Brunswijk zullen de Surinamers met Afrikaanse roots met elkaar moeten samenwerken wanneer ze een eenheid hebben gevormd.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG