Minister Akiemboto doet afstand van nevenfuncties

NH-minister, Sergio Akiemboto, met de lijst van mandaten, ambten, beroepen en belangen die hij vervulde de afgelopen jaren. Foto: Suriname Herald

In het kader van transparantie en de Anticorruptiewet heeft de nieuwbakken minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto, een lijst van mandaten, ambten, beroepen en belangen die hij vervulde de afgelopen jaren, overhandigd aan De Nationale Assemblee (DNA). Het gaat om functies die hij in het verlengde van directeur van Grassalco heeft ingevuld en nu zal hij daar afstand van doen.

Akiemboto geeft aan dat sinds zijn aantreden als minister, hij gemerkt heeft dat de kwestie lichtaggregaten en brandstof een probleem blijken te zijn. Er moet een structurele oplossing daarvoor worden gezocht, meent hij. Vanuit het ministerie is het beleid erop gericht dat er een prioriteitenlijst is van dorpen die als eerst van brandstof worden voorzien, het betreft dan dorpen waar scholen en medische voorzieningenposten aanwezig zijn. Dit vraagstuk baart veel zorgen, benadrukte hij.

Volgens hem moet er met de deskundigen worden nagegaan of het systeem of de wijze waarop dit vraagstuk wordt benadrukt, verkeerd is. Indien nodig zal er voor een andere oplossing gezorgd moeten worden. De minister voerde aan dat de bewoners in het binnenland stroomvoorziening ontberen die belangrijk is voor de ontwikkeling van een gebied en de mensen zelf. In de volgende ronde van de behandeling van de begroting wil hij het college meedelen hoe dit probleem structureel aangepakt zal worden.

De minister voerde aan dat het drinkwaterprobleem in het binnenland divers is. Het heeft de aandacht van NH. Samen met andere ministeries wordt er gekeken naar een oplossing. Zo is het noodzakelijk dat de dienst Watervoorziening opgaat in de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Vanuit de SWM zou het veel beter lopen dan onder het beheer van een ministerie, liet Akiemboto weten. De resultaten liegen volgens hem er niet om als er wordt gekeken naar Brokopondo Centrum, Brownsweg en Kwamalasamutu waar SWM bezig is verbetering te brengen in de systemen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG