Del Castilho: Bouterse mag absoluut niet meer aan de macht komen

Angelic del Castilho

De politieke partij Democratisch Alternatief ’91 (DA’91) heeft op 25 mei middels een videoboodschap formeel kenbaar gemaakt dat zij zal meedoen aan de verkiezingen van 2020. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho gaf aan dat president Desi Bouterse absoluut geen kans meer mag krijgen om de richting van ons land te bepalen.

Zij tekende aan het verlies aan vertrouwen in de politiek, maar dat de democratie nog steeds de manier is waarop het volk geleid wil worden. Del Castilho gaf in haar videoboodschap aan dat tijdens de laatste twee regeringen Bouterse aanslagen zijn gepleegd op de rechtsstaat middels onder andere de aanname van de Amnestiewet in 2012 en dat het volk bij zijn roep voor verbetering van beleid door deze president werd uitgemaakt voor staatsvijanden. “Wij zijn vanwege negen jaar wanbeleid, nu in een strijd om de ziel van onze samenleving,” zegt Del Castilho.

Del Castilho zegt verder dat etnische blokvorming niet het antwoord is op de uitdagingen waar wij als land voorstaan. “Integendeel. Wij moeten juist nu verder vorm en inhoud geven aan nation building. Wij zullen samen met u, hand in hand met alle burgers de strijd voor verandering moeten leveren.”

Volgens Del Castilho zullen de regeertermijnen van Bouterse door de geschiedenis getypeerd worden als een onSurinaams moment, een dwaling in onze bestuurlijke geschiedenis. Del Castilho stelde dat deze president onder geen enkele voorwaarde nogmaals in het machtscentrum mag komen. “Maar als wij Desi Bouterse nog vijf jaar geven als president zal hij het karakter van ons land voor goed en fundamenteel veranderen. Van democratie naar dictatuur, van beschaafde samenleving naar narcostaat. Hij zal veranderen wie wij zijn.”

Het is geen optie om langs de kantlijn te staan. Zij stelde dat in het idee en de droom die zij voor Suriname heeft iedereen, ongeacht ras, geslacht, afkomst, zijn idealen kan realiseren. Tot slot riep de DA’91-voorzitter alle burgers op, om samen op te trekken om die eerlijke politiek vorm te geven. “Wij hebben elkaar nodig. Wij zijn de erfgenamen van Suriname, het is ons land, onze verantwoordelijkheid,” aldus Del Castilho.

VANDAAG