Nurmohamed: Wet omzetbelasting 1997 moordend voor ondernemers

Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP). Foto: Suriname Herald

Ondernemers die aan hun belastingplicht hebben voldaan, mogen niet langer onnodig worden lastiggevallen door de Belastingdienst. Corruptie, afpersing en bevoordeling van ondernemers door belastingontduiking moeten tot het verleden gaan behoren. Dit zegt VHP-assembleelid Riad Nurmohamed aan Suriname Herald. Hij heeft de stukken van de ondernemers gezien en zegt dat de bedragen moordend zijn.

Ondernemers klagen over de aanslagen die zij ontvangen van de Belastingdienst met onverklaarbare, hoge bedragen. Zij worden bedreigd met faillissement, terwijl zij voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Hierdoor ontstaat er frustratie, omdat zij niet weten waar zij terechtkunnen om hun bezwaar aan te tekenen.

Op aandringen van ondernemers en de Partij voor Transformatie en Vrijheid, heeft Nurmohamed een initiatiefwet ingediend op 3 juni om de artikelen 21 en 53 van de “Wet omzetbelasting 1997” te wijzigen. Het belangrijkste in deze wetswijziging is dat de belastinginspecteur nu verplicht is een gedegen calculatie te maken, zodat er duidelijkheid is voor zowel de belastingplichtige als de staat.

De wijziging geeft volgens de politicus duidelijke richtlijnen aan de belastinginspecteur hoeveel tijd hij heeft om een bezwaar af te handelen. Indien hij hier tekort in schiet, vervalt zijn bevoegdheid om de belastingplichtige langer te belasten.

Met deze initiatiefwetswijziging hoopt het assembleelid, dat alle ondernemers eerlijk bijdragen aan de staatskas, opdat de productiviteit van zowel het bedrijf als die van de arbeiders verhoogd kan worden. Er moet ook een mechanisme worden ingebouwd, waarbij voorkomen moet worden dat sommige ondernemers de belastingplicht onderduiken.

Ondernemerschap moet bevorderd worden, zegt Nurmohamed. Daarom is dit voorstel tot stand gekomen na overleg met ondernemers en andere belanghebbenden.

VANDAAG