Juspol-medewerkers krijgen training ‘Strafrecht in relatie tot de Forensische Zorg’

Juspol-medewerkers tijdens de training ‘Strafrecht in relatie tot de Forensische Zorg’. Foto: Juspol

Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft op initiatief van het onderdirectoraat Forensische Zorg de training ‘Strafrecht in relatie tot de Forensische Zorg’, verzorgd aan medewerkers van verschillende diensten binnen het ministerie. De training past binnen de beleidsdoelen van Juspol om de capaciteit van de onder zijn dienende personeelsleden te versterken, meldt het ministerie via het NII.

Aan deze training die verspreid was over vijf dagen in de maand mei, hebben 45 ambtenaren van het onderdirectoraat Forensische Zorg (FZ), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Korps Politie Suriname (KPS), de afdeling Opa Doeli en het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken deelgenomen. Deze diensten zijn belangrijke hulpverleners of actoren, die bij het uitoefenen van hun beroep te maken krijgen met het forensische werkveld.

Verder zijn er andere betrokkenen die indirect te maken hebben met delinquenten, slachtoffers of een netwerk met jeugdigen en volwassen arrestanten, veroordeelden, alsook vreemdelingen. Het doel van de training is om de medewerkers meer kennis te laten opdoen van elkaars werkterrein alsook rekening te laten houden met knelpunten die hen regarderen; om meer diepgang te verkrijgen in zaken zoals delicten, waarmee zij frequent te maken zullen krijgen in relatie tot de verschillende artikelen, genoemd in het Wetboek van Strafrecht.

De groep is een actieve groep, gezien de vele vragen die zij stelde aan de trainer. Tijdens de training is naar voren gekomen dat de deelnemers gemotiveerd zijn om hun schouder onder het werk te zetten, met de intentie een optimale dienstverlening te bieden aan hun doelgroep zoals de gedetineerden, gaf de waarnemend onderdirecteur Forensische Maatschappelijke Zorg, Brigitte Bhugwandas te kennen.

De trainer in deze scholing is Soebhaas Punwasi, de gewezen procureur-generaal, thans lid bij het Hof van Justitie in Suriname. De locatie was de ballroom van Lalla Rookh. De certificaatuitreiking zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

VANDAAG