Minister Parmessar: “Rijstsector is stapsgewijs verbeterd”

Minister Parmessar. Foto: Suriname Herald

De rijstsector is stapsgewijs verbeterd. Er is een gestadige groei te merken van het aantal beplante arealen. Dit gaf minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te kennen tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Het aantal beplante arealen in de periode 2006-2010 bedroeg respectievelijk 47.604 hectare en in de periode 2011-2015 ging het om afgerond 58.228 hectare. Dit is ruim 10.000 hectare meer, voerde de minister aan.

Voor de periode 2016-2017 gaat het om 61.008 hectare wat betekent dat de groei zich voortzet. Volgens Parmessar is aan de hand van de exporthoeveelheid een verdubbeling van de hoeveelheid te merken. In de periode 2006-2010 was de exporthoeveelheid gesteld op 64.767 ton, in 2011-2015 betrof het een hoeveelheid van 67.601 ton en in de periode 2016-2017 was die 100.020 ton.

Parmessar gaf verder aan dat het historische piekjaar in de rijstsector in de tachtiger jaren was. Het was een periode toen het land het moest doen zonder ontwikkelingshulp en er was zelfs sprake van boycot. Hij haalde dit aan, omdat hij van oordeel is dat de Surinamers vertrouwen moet hebben in hun eigen kunnen. Gebundeld zou Suriname veel meer in staat kunnen zijn. In 1986 betrof de exporthoeveelheid 131.672 ton, waarbij er 86,000 hectare was ingezaaid.

De LVV-minister is van oordeel dat met de investeringen die nu worden gepleegd en een nationale inspanning de rijstsector stapsgewijs vooruit zal gaan. Hij voerde aan dat het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) hierbij een belangrijke rol heeft te vervullen. “Op deze lijn gaan we door,” aldus Parmessar.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG