Brunswijk wil opheldering over verruiming aantal notarissen

Assembleelid Ronnie Brunswijk (ABOP). Foto: Suriname Herald

Het assembleelid Ronnie Brunswijk (ABOP), lid van de Commissie van Rapporteurs (CvR) van de Wet notarisambt, had tijdens de commissievergadering in het parlement opheldering gevraagd over de verruiming van het aantal notarissen van twintig naar vijftig. Voor Brunswijk is het vooralsnog niet duidelijk wat de reden is van deze verruiming.

Hij stelde ook de vraag waarom kandidaat-notarissen stage van twee jaar moeten lopen om te kunnen functioneren en waarom volwaardige notarissen vier jaar stage moeten lopen. Daarnaast moeten zij als waarnemer hebben gefunctioneerd. Ook wil hij weten of de beroepsgroep bij de voorbereiding is aangehoord. Voor de commissie is het ook niet duidelijk of zij is aangehoord.

De politicus gaf aan dat de initiatiefwet duidelijkheid moet verschaffen. De initiatiefnemers zijn Amzad Abdoel, Sylvana Alfonsoewa en Jennifer Geerlings-Simons, allen van de NDP.

Zij hebben aangegeven op basis van de verschillende en uiteenlopende klachten uit de samenleving het initiatief te hebben genomen om tot een betere garantie te komen voor partijen. In de praktijk is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn met de opgemaakte aktes, omdat zij zich iets anders hebben voorgesteld.

Commissievoorzitter Rosellie Cotino (NDP) zei dat er daar veel voorbeelden van zijn en de rechtsgevolgen zijn enorm. Naast de verruiming van het aantal notarissen is er ook voorgesteld om de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 70 jaar op te trekken.

Voor de openbare vergadering heeft de CvR hearings gehouden met het bestuur van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen, het Openbaar Ministerie en Hof van Justitie.

VANDAAG