Minister Chotkan gaat voor integrale aanpak infrastructuur

OWT en C-minister Chotkan: integrale aanpak infrastructuur heeft een spoedeisend karakter. Foto: OWT en C

De technische afdelingen van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) starten naast de reguliere werkzaamheden, met een integrale aanpak van de infrastructuur die een spoedeisend karakter heeft. Het is de bedoeling dat er per wijk zal worden gewerkt. “Er zijn zaken waar structureel aandacht voor vereist is binnen een bepaalde organisatiesnelheid. Materiaal, rollend materieel, mankracht van de diverse afdelingen zullen met goed overleg ingezet worden vanuit één coördinatiepunt; dit is de Taskforce voor mij,” aldus minister Vijay Chotkan van OWT en C via het NII.

Maandag installeerde de bewindsman de Taskforce ‘Spoed Optreden’, met als voorzitter de onderdirecteur Technische Diensten van het directoraat Openbaar Groen, Anwar Moenne.

Buurten zullen volgens minister Chotkan worden aangesproken, als er gemerkt wordt dat er een illegale dumpplaats is ontstaan in het gebied, omdat het ministerie structureel vuil ophaalt in de districten Paramaribo en Wanica. De Taskforce zal ook aandacht besteden aan burgers die verkeerd bouwen, met of zonder bouwvergunning. De aanpak zal integraal, gestructureerd en goed georganiseerd plaatsvinden. Het ministerie heeft een goede samenwerking met andere ministeries zoals Defensie, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Regionale Ontwikkeling en Landbouw Veeteelt en Visserij.

Deze instanties zullen een schrijven ontvangen ten aanzien van de installatie van de Taskforce, waarin zij gevraagd zullen worden hun medewerking te verlenen. Volgens minister Chotkan ondervindt de samenleving de problemen. Hierin wil het ministerie een verlichting brengen, door snel en ook goed op te treden.

Het ministerie doet een beroep op de samenleving om ook mee te helpen en daar waar noodzakelijk de informatie aan het ministerie door te geven. Het is nog steeds het ministerie dat het samen gaat moeten doen met de gemeenschap, aldus minister Vijay Chotkan.

VANDAAG