SVN-voorzitter: vragen proefwerk Nederlands mogen moeilijker

De Surinaamse Vereniging van Neerlandici (SVN) en voj-leerkrachten tijdens de workshop. Foto: Suriname Herald

Het opstellen van proefwerken voor het vak Nederlands is onlangs tijdens de workshop ‘Taxonomieën en de voj-leerkracht Nederlands’ onder een vergrootglas geplaatst. Het ging allemaal om hoe proefwerken Nederlands worden opgesteld en hoe er wordt omgegaan met moeilijke en makkelijke vragen. Over het algemeen is er een trend zich aan het voordoen dat er makkelijke vragen worden gesteld, maar het is niet per se bevorderend voor de ontwikkeling van de leerlingen, zegt de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici (SVN), Euritha Tjan A Way.

Ze legde uit dat een theorie heeft uitgewezen dat moeilijke vragen juist ertoe leiden dat de hersenontwikkeling van de leerling wordt gestimuleerd. Naast het proefwerk Nederlands is er ook gesproken over hoe vakoverstijgend Nederlands kan zijn. Ze benadrukte dat Nederlands een belangrijk aspect is om tot ontwikkeling te komen als individu, maar ook in de maatschappij. Als collectief wordt de Nederlandse taal gebruikt op het werk, op school en het is belangrijk dat leerkrachten en leerlingen de Nederlandse taal goed beheersen.

Om het Nederlands te toetsen, hoeft er niet gekeken te worden naar de uitkomst van de proefwerken. De maatschappij is de toetssteen van de SVN. “We vinden dat de beheersing van de Nederlandse taal, veel te wensen over laat,” aldus Tjan A Way. Dit is volgens haar overal te merken en zij vindt dat de beheersing van het Nederlands echt beter moet.

De behoefte onder de voj-leerkrachten Nederlands was groot voor de workshop. Dit is tegelijkertijd een signaal voor de organisatie om meer van zulke activiteiten te ontwikkelen. Tijdens de workshop waren eveneens leden van het examenbureau van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Ontwikkeling (MinOWC) aanwezig die de bevindingen zullen meenemen. Met deze workshop hoopt de SVN een bijdrage te hebben geleverd aan het verder stimuleren van de creativiteit en de cognitieve vermogens van de voj-leerlingen uitgaande van het Nederlands.

De SVN is sinds 1997 actief als een landelijk platform voor leerkrachten Nederlands. Het doel is om haar leden (en zij die dagelijks met deze taal bezig zijn) handvatten aan te reiken om in de praktijk op een professionele(re) manier om te gaan met het Nederlands.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG