Politieke partijen worden opgenomen in communicatiestructuur verkiezingen 2020

Minister Noesalim tijdens de soft launch van de nieuwe CBB-website in verband met de verkiezingen van 2020. Foto: Suriname Herald

Politieke partijen worden opgenomen in de communicatiestructuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in verband met de pre-electorale en electorale fase van de verkiezingen van 2020. Dit gaf Biza-minister Mike Noersalim gisteren te kennen tijdens de launch van de nieuwe website van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Na dit gebeuren vond de aanvang plaats van de bijeenkomst met politieke partijen.

Noersalim gaf aan dat volgens de gemaakte planning, Biza in de tweede helft van 2019 zou starten met het houden van bijeenkomsten met de politieke partijen. Vandaar dat het ministerie zijn medewerking heeft toegezegd aan de workshop ‘evaluatie verkiezingen 2015’ van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) te Overbridge in 2018. Deze workshop heeft Biza de gelegenheid gegeven om af te tasten hoe de communicatie met de politieke partijen vanuit Biza moet worden ingericht.

De nota van actiepunten verkiezingen 2020 die een resultaat is van de workshop, was voor Biza een bevestiging om zijn voornemens om de politieke partijen op te nemen in de communicatiestructuur meer gestalte te geven. Een start hiertoe is woensdag gegeven en volgens Noersalim hebben partijen nog een lange weg te gaan. Tijdens de introductiebijeenkomst zijn de vertegenwoordigers van de politieke partijen ingelicht over wat Biza tot nu toe heeft bereikt wat het verkiezingsgebeuren betreft. Alle geplande bijeenkomsten zullen een dematisch karakter hebben; de meetings staan in het licht van voornamelijk burgereducatie.

De terinzagelegging van de gegevens van burgers gaat augustus 2019 officieel van start. In het kader daarvan vond woensdag een soft launch van de nieuwe CBB-website plaats. Op deze website staat niet alleen informatie van de reguliere diensten van het CBB, maar ook de voorlopige kiezerslijst wordt toegankelijk gemaakt voor kiesgerechtigden. Vanaf gisteren mochten kiezers digitaal controleren of hun gegevens zoals die op de kiezerslijsten staan, juist zijn.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG