Personeel Telesur legt werk neer

De Telegraaf en Telefoon Werknemersorganisatie Suriname (TTWO) oftewel bond bij het telecommunicatiebedrijf Telesur is per vandaag in actie, omdat de directie van Telesur de eisen die zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) niet wil inwilligen. De bond heeft een loonsverhoging van 15 procent gevraagd en die wil de directie het personeel niet toekennen, geeft Harvey Panka, voorzitter van de Telesur-bond te kennen tegenover Suriname Herald.

De directie heeft een voorstel gedaan van 12,5 procent. De verschillende toelages als vervoerstoelage, onbelaste toelage, voedingspakket van SRD 800 per kwartaal en andere zullen vervallen ten voordele van de 12,5 procent. Dit voorstel is tijdens een algemene ledenvergadering van tafel geveegd. Panka voegt ook meteen eraan toe dat het personeel twee maanden geleden reeds 5,4 procent loonsverhoging heeft ontvangen als voorloper op de volledige 15 procent. De bond eist 15 procent loonsverhoging met behoud van de reeds bestaande toelages. De directie is naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname gestapt. De bond en de directie moeten nu bij de Bemiddelingsraad verschijnen.

Panka legt uit dat het personeel vorig jaar geen loonsverhoging had gehad, omdat het bedrijf er slecht aan toe was. Het personeel nam toen genoegen met incentives en toelages. De procentuele verhoging hebben de personeelsleden niet gehad, waardoor zij een achterstand hebben in vergelijking met andere staatsbedrijven, geeft Panka aan.

De directie vroeg naar tijd, zodat de verhoging in 2019 toegekend kon worden. In januari moest de cao voor 2019 worden afgerond. Echter, de directie heeft zich niet gehouden aan haar afspraken en schuift de kwestie iedere keer op de lange baan, aldus de bondsvoorzitter.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG