Medici helpen alleen spoedgevallen per 15 juli

De huisartsen en specialisten zullen op maandag 15 juli tot 10.00 uur alleen ernstig zieke patiënten (cito-gevallen) helpen. Daarna zullen zij om 11.00 uur in beraad gaan en zich terugtrekken in het VMS-gebouw teneinde het vervolgtraject te bepalen. Dit is een van de stappen die medici hebben aangekondigd om duidelijk aan te tonen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) adviseert dat de leiding van het Staatsziekenfonds (SZF) terstond wordt vervangen.

Zij geeft aan dat de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van de medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding. In het belang van de SZF-verzekerden wordt dringend geadviseerd deze leiding terstond te vervangen.

Met betrekking tot de actie worden alle SZF-formulieren in de ban gedaan door de specialisten en waar mogelijk ook door de huisartsen. Er zal dan met name geen gebruik meer worden gemaakt van SZF-verwijsbrieven. Nadat er een foto van is gemaakt, worden de SZF-verwijsbrieven teruggeven aan de patiënt. In plaats daarvan zal er alleen gewerkt worden met neutrale (particuliere) formulieren. De SZF-verzekerden worden dringend geadviseerd om via de medische dienst van het SZF deze neutrale papieren (recepten, lab- en röntgenformulieren) over te laten schrijven op een SZF-formulier.

Alle SZF-verzekerden, die dringend medische hulp nodig hebben, worden uiteraard normaal geholpen en met een begeleidend schrijven naar een specialist, ziekenhuis, röntgenafdeling of laboratorium verwezen. In dit begeleidend schrijven staat dat er contact gemaakt moet worden (met uitzondering van de specialist) met het SZF voor de garantstelling. SZF-verzekerden, die ondanks de actie toch geholpen willen worden, kunnen daarvoor een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij er bewust voor kiezen om als particulier geholpen te worden.

Diegenen die het particuliere tarief niet kunnen betalen, krijgen een offerte van de kosten van de behandeling, waarmee zij eerst het geld bij het SZF kunnen ophalen, waarna zij vervolgens als particulier kunnen worden geholpen na ondertekening van de verklaring. Dit tarief betreft een maximumtarief en mag naar eigen inzicht naar beneden worden bijgesteld.

De specialisten zullen ingaande maandag gedurende een week alle cito-gevallen helpen en de overige gevallen overeenkomstig het hierna volgende model behandelen. De actie van de specialisten zal wekelijks worden geëvalueerd en indien nodig verder worden aangescherpt.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG