Groente-exporteurs worden geschrapt van lijst LVV

Sopropo

Exporteurs die niet mee willen werken aan het traject om te voldoen aan de nieuwe exportvoorwaarden voor landbouwgewassen van de Europese Unie (EU) zullen van de lijst van exporteurs worden geschrapt. Dit gaf de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, gisteren te kennen in De Nationale Assemblee (DNA). Exporteurs die niet voldoen aan de nieuwe exportvoorwaarden van de EU lopen het risico dat hun landbouwproducten bij aankomst op de havens vernietigd zullen worden.

De EU heeft haar regelgeving aangescherpt en stelt landen nu in de gelegenheid te werken aan de nieuwe exportvoorwaarden voor landbouwgewassen. Het ministerie heeft een aantal harde afspraken lopen met belanghebbenden uit de sector, waarbij is afgesproken dat er wekelijks een aantal zaken gemonitord zal worden. Er worden tegelijkertijd voorbereidingen getroffen voor de audits die gedaan zullen worden in de periode 1 tot en met 10 oktober. LVV zal in het veld zijn om de exporteurs en landbouwers voor te bereiden. Er worden eveneens analyses gemaakt binnen de bedrijfsvoering en waar de bedrijven aan moeten voldoen.

Exporteurs die niet mee willen werken, worden geen verklaring gegeven vanuit LVV. Volgens de minister kan het ministerie niet toestaan dat de sector ten gronde gaat, omdat exporteurs niet willen meedoen. Parmessar voegde meteen eraan toe dat ze niet helemaal geschrapt worden van de lijst. De additionele zaken moeten zij in orde hebben zoals labtesten van alle producten. Ook zullen er continue informatievoorziening en bijscholing plaatsvinden. Om dit traject succesvol te kunnen doorlopen, is de inzet nationaal nodig, benadrukte Parmessar.

Per 1 september 2019 gaat de eerste fase in, waarbij is vastgesteld dat exporteurs moeten beschikken over de fytosanitaire certificering voor verscheidene groenten en fruit. De tweede fase gaat per 14 december 2019 in wat inhoudt dat alle groenten en fruitsoorten moeten worden voorzien van een fytosanitaire certificering, waarbij het verplicht is dat de verklaring of omschrijving volledig is. Verder zullen planten met een hoog risico verboden worden voor de import naar de EU.

Suriname staat aan de top op de lijst van intercepties. De export van het gewas sopropo vanuit Suriname dreigt in gevaar te komen. Uit een onderzoek van EUROPHYT blijkt dat het insect ‘Thrips palmi’ in sopropo is ontdekt en zo op de lijst van ‘hoge risicoplanten’ is geplaatst. Momenteel zijn er tien exporteurs die sopropo exporteren en vijftig landbouwers die deze groentesoort planten. 125 gezinnen zijn direct betrokken bij de productie van sopropo en het gaat in dezen om een areaal van 150 hectare. Sopropo heeft een omzet van 3,5 miljoen euro per jaar en heeft de potentie om binnen twee jaar met 100 procent te groeien, want er is een vraag naar deze groentesoort, gaf Parmessar aan.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG