Franse traditioneel gezagdragers en burgemeesters bereid te pleiten voor goudzoekers

Franse autoriteiten hebben wederom goederen en machines van gouddelvers, waarmee zij aan goudwinning doen in het Lawagebied, vernietigd. Foto: Suriname Herald

De traditioneel gezagdragers van Aluku te Maripasula en de Frans-Guyanese burgemeesters zijn bereid te pleiten voor de goudzoekers in Suriname die hun goederen kwijt zijn, doordat de Franse gendarmerie die in brand heeft gestoken. Dit zegt kapitein Demain Matin in Kourou, Frans-Guyana tevens vicepresident van de Conseil, in gesprek met Suriname Herald.

De Conseil is een vereniging die is opgericht door de Fransen. Deze organisatie moet erop toezien dat elk besluit dat door de Fransen wordt genomen inzake de inheemsen en marrons via haar moet gaan.

De organisatie wil met de Franse autoriteiten over de situatie praten, maar als er geen brief van de dignitarissen is waarin zij hun bezorgdheid uiten, dan kan zij ook niets doen.

Vertegenwoordigers van de Conseil hadden de krutu van het traditioneel gezag niet bijgewoond, omdat de uitnodiging telefonisch was. De uitnodiging moet schriftelijk geschieden. Het wachten is nu op de brief om verder te kunnen onderhandelen. Wij zijn marrons, maar we zijn hier werkzaam en we dienen te werken zoals dat moet, merkt Matin op.

Ook garandeert de kapitein dat de goederen van de gouddelvers niet meer in brand gestoken zullen worden.

De Franse autoriteiten hebben meerdere malen goederen van gouddelvers in het Lawagebied in brand gestoken en vernietigd. Het is niet duidelijk wat het standpunt is van Suriname met betrekking tot deze kwestie. Bij de vernielingen van de goederen hebben de Fransen aangegeven dat het om hun grondgebied gaat.

Kapitein Da Baya Gazon bevestigt tegenover Suriname Herald dat zij inderdaad een brief zouden sturen naar de Franse districtscommissarissen met betrekking tot deze kwestie, maar dat is nog niet gebeurd. Eerder dit jaar was er te Drietabbetje een krutu gehouden, ook deze kwestie kwam aan de orde. De Fransen waren niet vertegenwoordigd op deze krutu, omdat zij niet op de juiste manier waren uitgenodigd.

Da Baya Gazon zegt dat het stamhoofd der Aucaners twee maanden in Paramaribo was, waardoor dit niet besproken kon worden, maar hij zal er alles aan doen om de graman hieraan te herinneren.

Simone Awanna

VANDAAG