Personen moeten bijdragen aan Garantiefonds Huisvesting bij toewijzing hypotheek

Initiatiefnemer tevens assembleevoorzitter, Jennifer Geerlings-Simons, over het woningbouw- en garantiefonds. Foto- Suriname Herald

Personen zullen een bijdrage moeten leveren aan het Nationaal Garantiefonds Huisvesting wanneer het fonds hun hypotheek verzekert, geeft Jennifer Geerlings-Simons, initiatiefnemer van de ontwerpwetten Wet nationaal woningbouwfonds en Wet nationaal garantiefonds huisvesting, te kennen in De Nationale Assemblee (DNA).

Ze voerde aan dat het Garantiefonds Huisvesting in twee gevallen uitkeert. Het zal het verlies dat geleden is bij een hypotheek uitkeren aan de bank. De bank die een hypotheek heeft toegekend aan een hoogrisicocliënt, verzekert zich bij het Garantiefonds Huisvesting tegen verlies bij een hoge risicohypotheek.

Het kan zich voordoen dat iemand niet in staat is om zijn hypotheek te betalen. De bank zal de normale procedures volgen om aan zijn geld te komen. Als de bank alle procedures heeft gevolgd en blijkt dat die toch verlies heeft geleden op de desbetreffende hoge risicohypotheek, dan krijgt die een deel van het geld terug van het fonds. Simons benadrukte dat de bank niet het hele bedrag van het huis uitgekeerd zal krijgen.

Simons zei verder dat het zich kan voordoen dat iemand zijn hypotheek niet kan betalen vanwege ziekte. Een zelfstandige werker is afhankelijk van zijn eigen inkomen. In zo een geval komt men in problemen met de bank met betrekking tot een hypothecaire lening, terwijl zo iemand over enkele maanden de draad weer kan oppakken. Hierbij komen allerlei boeterentes erbij kijken. Om hiertegen een zekere bescherming te bieden, verzekert het Garantiefonds Huisvesting ook de cliënt. Mocht de situatie zich voordoen dat iemand vanwege bijvoorbeeld ziekte zijn verplichting niet kan nakomen, dan kunnen er met de bank afspraken hierover worden gemaakt dat de bank accepteert dat de cliënt even stopt met de aflossing.

In dit geval wordt de rente alleen afgelost, waardoor de schuld niet groeit. De cliënt geeft de bank te kennen hoelang de periode zal zijn. Het Garantiefonds Huisvesting staat dan garant dat de rente wordt betaald aan de kredietinstelling.

Simons gaf verder te kennen dat het Garantiefonds Huisvesting niet de volledige lening aflost. Dit ter voorkoming dat burgers misbruik gaan maken van het fonds. Doordat de rente door wordt betaald, is de garantie er dat het huis van de cliënt niet op de veilig komt en dat hij de boeterente moet betalen. De schuld moet nog altijd door de cliënt worden afgelost. “Je hoeft geen moeite te doen, fu pley siki, om te zorgen dat het Garantiefonds Huisvesting je hypotheek gaat betalen,” aldus Simons.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG