Minister Ferrier: “Geen ouderbijdrage Fibos-scholen”

Minister Lilian Ferrier (MinOWC). Foto: NII

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinoWC) roept de ouders van leerlingen die bij de Fibos-scholen (Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname) zijn aangesloten op, om geen ouderbijdrage te betalen. De minister zegt dit op basis van afspraken die in juli dit jaar zijn gemaakt met de Fibos om binnen de samenwerking andere regelingen te treffen in het kader van subsidie. Dit meldt het ministerie via het NII.

Terwijl partijen sinds juli in dialoog zijn, heeft de Fibos het ministerie een schrijven doen toekomen met een aantal voorwaarden waaraan uiterlijk 1 augustus voldaan moest zijn. Er is opgeëist dat de achterstallige subsidie en die van het nieuwe schooljaar (2019-2010) betaald moesten zijn voor die datum. Intussen is op 2 augustus 2019 het achterstallige bedrag, groot SRD 1.4 miljoen, op de rekening van Fibos gestort. “Dan doet het mij heel erg pijn als ik op 6 augustus van de leerlingen of ouders een schrijven van Fibos zie waar er toch naar een ouderbijdrage van SRD 250 wordt gevraagd.”

De overheid wil het subsidiebeleid dat dateert van 1939 herzien. Het is heel erg noodzakelijk dat wij anders gaan werken. Het ministerie betaalt heel erg veel voor alle scholen. Het afgelopen jaar hebben wij ruim SRD 306 miljoen overgedragen aan de Fibos. Dit jaar moet het anders in het kader van de wet op de jaarrekening. In het belang van de transparantie die nodig is.

In de nieuwe samenwerking met de particuliere instanties hebben we afspraken gemaakt met de Fibos in juli dat haar instellingen geen ouderbijdrage vragen, aldus Ferrier. In de plaats daarvan zal er gekeken worden hoe de verantwoordelijkheden van de Fibos door de overheid gefinancierd zullen worden.

De Fibos zou in dit schrijven er ook niet voor hebben geschroomd om het ministerie te beschuldigen dat het niet aan zijn verantwoordelijkheden heeft voldaan. Het stoort de minister dat de Fibos aangeeft aan de ouders dat het bedrag betaald moet worden voor een aantal zaken, waaronder; onderhoud, leermiddelen kopieerkosten enzovoorts, maar wanneer de kinderen op school zijn, moeten zij toch nog betalen voor kopieën. Dit, terwijl er per kwartaal ook een overzicht naar het ministerie wordt opgestuurd van administratieve kosten, bestaande uit: nietjes tot administratief personeel, dat ook bestaat uit kopieerkosten, wat de overheid ook nog moet betalen. Transparantie op deze manier is zoek. Ferrier: “Ik roep de ouders op, om geen ouderbijdrage te betalen, totdat deze zaak helemaal duidelijk is.”

De minister heeft de instelling vervolgens duidelijk gemaakt dat de door haar gehanteerde werkwijze in deze kwestie niet juist is. Het zou niet correct zijn om vooruit te lopen met de betaling, terwijl er noch inzage is in de realisatiecijfers, noch voor wat is begroot voor het komende schooljaar. Als je niet weet hoeveel kinderen er überhaupt worden ingeschreven, kan je niet voorafbetalingen verrichten. “Dat is comptabel nergens haalbaar.” Het ministerie heeft de Fibos vervolgens naar een begroting gevraagd en de realisatie over het jaar dat zij wel SRD 250 per leerling heeft ontvangen als ouderbijdrage.

VANDAAG