SDU: onze rijkdommen moeten we eerlijk met elkaar delen

Tijdens Eid-ul-Adha, of het “Offerfeest” wordt gevierd dat Allah (God) verscheen in een droom van Ibrahim (Abraham), de aartsvader van zowel de Joden, christenen als moslims en hem vroeg zijn zoon te offeren om op die manier zijn toewijding aan Hem te demonstreren.

De duivel probeerde diverse malen Ibrahim van zijn voornemen af te houden, maar hij luisterde er niet naar en stond op het punt zijn zoon te offeren aan God, totdat Hij hem stopte en hem een lam gaf om te offeren in plaats van zijn zoon.

Ibrahim wordt beschouwd als de aartsvader van deze drie monotheïstische stromingen. In het christendom wordt hij Abraham genoemd. In onze multi-etnische samenleving is het feit dat wij van een bron afstammen zeer belangrijk om in gedachten te houden. De Sociaal Democratische Unie (SDU) staat voor elke Surinamer, ongeacht ras, kleur of etniciteit.

Op deze feestdag besteedt men extra aandacht aan zijn uiterlijk en gaat men naar de moskee om samen te bidden. Later komt men bij elkaar om samen te eten. Samen zijn en delen is een belangrijk onderdeel van dit feest. De SDU is van mening dat wij gezegend in dit rijk land mogen wonen, gezamenlijk naar vooruitgang moeten streven en eenieder het recht op een menswaardig bestaan heeft door al onze rijkdommen eerlijk met elkaar te delen.

Tijdens Eid-ul-Adha is het gebruikelijk dat elke islamitische familie een schaap of stier slacht in nagedachtenis aan het offer van stamvader Ibrahim. Het schapenvlees wordt onderling verdeeld en een deel moet volgens de officiële regels aan de minderbedeelden worden gegeven.

De SDU wenst iedereen die het Offerfeest viert, een hele fijne, gezegende en liefdevolle dag toe. Eid Mubarak!

VANDAAG