ABOP-jongeren: getransformeerd onderwijs moet leiden tot gemotiveerde jongeren

Leerlingen basisschool en ABOP-jongeren. Foto: ABOP-jongeren

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. De personen die daarvoor opgeleid zijn, zijn de leerkrachten. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van onze jongeren. De jongeren moeten zich veilig en ondersteund voelen in hun leeromgeving. Volgens de ABOP-jongeren moet het onderwijs getransformeerd worden als we meer gemotiveerde jongeren willen hebben in onze samenleving.

Leren is het verzamelen van informatie, maar interesse moet er zijn alvorens dat plaats kan vinden. Interesse doordringt alle inspanningen en gaat aan het leren vooraf. Om nieuwe kennis te verwerven en te onthouden moet je nieuwsgierigheid op de een of andere manier stimuleren. Leraren hebben in hun woorden kracht om het leven van onze leerlingen te veranderen. Nuttige beoordelingsfeedback stimuleert onze leerlingen om uit te blinken op manieren waarvan ze niet wisten dat ze dat konden.

Dit blijft een uitdaging voor de leraren. De jongeren moeten ook voldoende betrokken worden bij het leringsproces. Er moet volgens de ABOP-jongeren een overstap plaatsvinden van lesgeven naar praten met de jongeren over de les. Lesgeven moet niet alleen stoppen bij doceren, maar het moet een interactie zijn. Er moet niet alleen relevante leerverbindingen gecreëerd worden voor zowel de studenten als docenten, maar ook nieuwe en interessante wegen om contact te maken met de moderne digitale leerlingen door middel van onderwijsinnovatie. Zo wordt leren leuk en interessant.

De manier waarop lesgeven en leren getransformeerd moeten worden, is niet om te streven naar perfectie, maar om beter te zijn dan de dag ervoor. De ABOP-jongeren geloven dat jongeren nu acties moeten ondernemen. Zij moeten nu opkomen, leren en helpen bepalen. Kortom, de betrokkenheid van jongeren moet nu zichtbaar zijn.

De ABOP-jongeren wensen de totale samenleving, in het bijzonder alle jongeren, een gezegende Internationale Jongerendag toe.

VANDAAG