Toestroom aantal Haïtianen en Venezolanen baart Jogi zorgen

Mahinder Jogi. Foto: Suriname Herald

VHP-assembleelid Mahinder Jogi maakt zich zorgen over de grote toestroom van buitenlanders met name Haïtianen, Venezolanen en Serviërs naar Suriname. In gesprek met Suriname Herald zegt hij te hebben geconstateerd dat deze vreemdelingen in groten getale naar ons land komen om hun heil hier te zoeken. Wat hem dwars zit, is dat deze groep heel snel aan een verblijfsvergunning en identiteitskaart (ID-kaart) komt.

De parlementariër gaf aan dat vorige week een groep Haïtianen in het district Saramacca haar permanent verblijf en ID-kaart heeft gekregen. Uit stukken die hij onder ogen heeft gehad, is gebleken dat een groot deel van deze vreemdelingen nauwelijks twee jaar woonachtig is in Suriname en reeds voorzien wordt van een verblijfsvergunning en ID-kaart.

Hij vermoedt dat de regering dit doet voor meer stemmen bij de verkiezingen in 2020. Ook vraagt hij zich af of dit het doel is geweest van de elektronische identiteitskaarten (e-ID) die de overheid heeft doorgedrukt ondanks de vele op- en aanmerkingen.

De politicus laat weten dat hij moeite heeft met de toestroom, omdat de status van deze vreemdelingen niet bekend is. Zij komen gewoon met een toeristenkaart naar Suriname en krijgen binnen afzienbare tijd een permanent verblijf. Hij doet een beroep op de regering om dit issue ter harte te nemen, omdat heel wat zaken niet duidelijk zijn met de komst van deze groep naar Suriname.

Wat vaststaat, is dat het om personen gaat die financieel niet draagkrachtig zijn in het land van herkomst en naar hier komen voor een beter bestaan. Ook de gezondheidssituatie van hen is niet bekend. Welke gezondheidsscreening is gedaan in geval zij aan bepaalde ziektes lijden die zij kunnen overdragen. De vraag is wie ze zijn. Hebben zij een crimineel verleden?, vraagt Jogi retorisch. Hij vindt dat de regering gevaarlijk bezig is zonder na te denken wat voor consequenties dit met zich meebrengt.

VANDAAG