VHP organiseert conferentie ‘Verbroederingspolitiek’

VHP-bestuur onder leiding van Santokhi. Foto: VHP

Op 21 september organiseert de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) een conferentie met als thema: ‘Verbroederingspolitiek: kansen en bedreigingen voor Suriname’. De VHP heeft 21 september gekozen, omdat 21 september de geboortedag is van Jagernath Lachmon. Zij doet een oproep aan de regering om 21 september uit te roepen tot een nationale Verbroederingsdag. Dit meldt de partij.

Met de voorbereiding van deze conferentie heeft VHP-voorzitter Chan Santokhi, een commissie ingesteld, bestaande uit: Maurits Hassankhan, Radjkoemar Randjietsing, Ruth Wijdenbosch, Henry Ori en Soulamy Laurens.

Op de Jagernath Lachmon-lezing in 2018, bij de herdenking van diens geboortedag, sprak voorzitter Chan Santokhi als volgt: “Vanaf volgend jaar zal de VHP de geboortedag van de heer Jagernath Lachmon, 21 september, vieren als nationale Verbroederingsdag, met elk jaar een relevant thema. Het is passend dat we de grondlegger van dit politiek gedachtegoed duurzaam erkennen. Zijn verbroederingspolitiek is tot de dag van vandaag een inspiratie voor ons allen en een baken van hoop voor een vreedzaam Suriname.”

Dit jaar wordt invulling gegeven aan de nationale Verbroederingsdag. Het zal dan de eerste keer zijn dat Suriname de verjaardag van de grondlegger van de VHP en de vader van de verbroederingspolitiek op een nationale wijze zal herdenken. De VHP doet dit door stil te staan bij de betekenis van de verbroederingspolitiek en de invloed op ons land.

Dit is essentieel, omdat enerzijds de verbroederingspolitiek nog zeer levendig en actueel is, maar anderzijds velen onvoldoende weten over het ontstaan en de betekenis ervan. De grote politicus en grondlegger van de VHP, Jagernath Lachmon en de legendarische Jopie Pengel (NPS) die samen invulling hebben gegeven aan de verbroederingspolitiek zijn er niet meer. Hun politiek nalatenschap verdient duurzame aandacht. Het was Lachmon, die samen met zijn makker Pengel heeft gezorgd voor politieke rust en harmonie in de Surinaamse samenleving, aldus de VHP.

Tijdens deze conferentie kunnen Surinaamse politici en wetenschappers discussiëren over de betekenis en de toekomst van de verbroederingspolitiek.

Aan deze conferentie is ook een opstel- en tekenwedstrijd gekoppeld voor jongeren tussen 13-18 jaar met als thema ‘Verbroedering en de Ontwikkeling van Suriname’. De opstel- en tekenwedstrijd zijn bestemd voor scholieren en studenten van het voj, vos en de universiteit.

VANDAAG