Opnieuw glo-toets voor leerlingen Fred Murrayschool te Moengo

Brief vanuit MinOWC waarin is aangegeven dat de glo-toets opnieuw gemaakt moet worden. Foto: Suriname Herald

De zesdeklassers van de Fred Murrayschool te Moengo in het district Marowijne hebben vandaag opnieuw de glo-toets moeten maken, omdat er onregelmatigheden zijn ontdekt bij de toetswerken die zijn afgelegd in de periode 17 tot en met 19 juli.

Ouders hebben een schrijven ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) waarin ze worden meegedeeld dat de toets opnieuw gemaakt moet worden, omdat er getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de opgestuurde antwoordformulieren.

Van een leerling zijn twee volledig ingevulde antwoordformulieren opgestuurd voor het vak redactie en cijferen, terwijl dat slechts één per kind moet zijn. Van een andere leerling ontbreekt het originele antwoordformulier, terwijl een doorslag van dat formulier wel bij de schoolleider is, laat de MinOWC-directeur, Natasia Bennanon, weten in het schrijven.

Bij navraag kon de schoolleider de herkomst van het tweede antwoordformulier niet verklaren, terwijl de leerling aangaf op één formulier gewerkt te hebben.

Vanwege de onzekerheid die er heerst met betrekking tot de betrouwbaarheid in de afname van de toets, heeft het ministerie besloten de toets op 13, 14 en 15 augustus opnieuw te laten maken. De uitslag hiervan wordt op 20 augustus via de school aan de ouders bekendgemaakt. De ouders werd gevraagd om hun kind voor te bereiden op de nieuwe toets.

“Mijn kind heeft gehuild,” zegt een boze moeder tegenover Suriname Herald. Ze heeft haar kind proberen te motiveren om haar best te doen. Morgen is er landelijk uitslag van de glo-toets op de diverse basisscholen. Terwijl anderen horen of ze wel of niet zijn geslaagd, moet mijn kind toets maken. Dit is niet goed te spreken, zegt de moeder.

Ouders hebben zelfs gevraagd of de toets niet alleen afgelegd kan worden voor de vakken waar onregelmatigheden zijn geconstateerd. Echter, dit voorstel werd van tafel geveegd. Ook werd het voorstel gedaan dat alleen de leerlingen bij wie onregelmatigheden zijn geconstateerd, de toets opnieuw afleggen. Ook dit voorstel is niet gehonoreerd, want het ministerie is van oordeel dat hetgeen zich heeft voorgedaan alle resultaten in twijfel brengt.

De moeder vindt het erg dat andere leerlingen onschuldig met de haren erbij worden gesleept, terwijl ze keihard hebben gestudeerd om hun toets te halen. Ook vraagt ze zich af of na de uitslag van 20 augustus haar kind wel verzekerd is van een plek op een mulo- of lbo-school (meer uitgebreid lager onderwijs of lager beroepsonderwijs).

Suriname Herald heeft getracht een reactie te krijgen van het schoolhoofd van de school en zij heeft aangegeven om terug te bellen. Vervolgens heeft zij niet opgenomen, maar zij heeft het gesprek weggedrukt.

Brief vanuit MinOWC waarin is aangegeven dat de glo-toets opnieuw gemaakt moet worden. Foto: Suriname Herald

Vishmohanie Thomas

VANDAAG