VEAPS ondersteunt LVV-minister Parmessar

Het nieuwe VEAPS-bestuur met van links naar rechts: Adjay Mataw, Ram Soeknandan, Umar Taus, Swami Girdhari en Riwaash Nanda. Foto: VEAPS

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) spreekt haar waardering uit over de wijze van leidinggeven door minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de afgelopen acht weken inzake de aanpak van de problemen en uitdagingen van de export van groente en fruit naar de Europese Unie (EU) gericht op het voldoen aan de gewijzigde eisen van de EU. Dit meldt de vereniging.

De aanpak die de minister hanteert door het betrekken van deskundigen samen met de diverse stakeholders uit de publieke en private sector geniet ondersteuning. Het verstevigen van de samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Center for Agricultural Research in Suriname (CELOS) is prijzenswaardig. Dit heeft ook geleid tot het aanstellen va Imana Power, als deskundige van het CELOS, die leiding geeft aan het interim-managementteam van de National Plant Protection Organisation (NPPO), aldus de VEAPS.

Zij is zeer verheugd dat tijdens de bespreking van de minister met de exporteurs in aanwezigheid van de deskundigen van afgelopen vrijdag, de mededeling is gedaan dat binnenkort er labanalyses gedaan kunnen worden van groente- en fruitsoorten op het Viskeuringsinstituut (VKI). Hierbij zijn de nodige apparaten die jaren waren weggestopt in stoffige kamers op het terrein van LVV overgeheveld naar het moderne gebouw van het VKI. Hopelijk dat spoedig het noodzakelijke equipment kan worden overgeplaatst naar het VKI. De VEAPS doet een dringend beroep op de minister om de apparaten te laten staan op het VKI onder de deskundige leiding van Julliette Colli en haar staf.

Het VKI heeft bewezen de afgelopen jaren kundig te werken en te voldoen aan de nationale en internationale standaarden en heeft ervaring met internationale audits. “Leading by good examples” dient voor ons het credo te zijn!, stelt de vereniging. Door het verrichten van de labanalysen kunnen de exporteurs nieuwe markten gaan identificeren voor de export van groente en fruit. Dit was vaak een belemmering, omdat het importerende land vaak eist naar labresultaten van een zending. Ook achteraf is het opsturen van de labresultaten mogelijk.

Indien het VKI nu nog niet in het bezit is van de noodzakelijke chemicaliën voor het verrichten van de analyses, vraagt de VEAPS de minister om een inventarisatie te maken bij het CELOS, de ADEKUS, het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en andere instituten die de chemicaliën in voorraad kunnen hebben, zodat het VKI kan starten. Dit is ook het moment om de samenwerking tussen LVV en deze instituten te verstevigen. Wij vertrouwen op de minister en wensen hem veel succes toe op de ingeslagen weg van het oplossen van vraagstukken middels dialoog, aldus de VEAPS.

VANDAAG