Bewoners Livorno krijgen grondbeschikking in handen

Minister Parmessar (LVV) reikt grondbeschikkingen uit aan de bewoners van Livorno. Foto: NDP

“Na 35 jaar eindelijk mijn grondbeschikking in handen,” luidde de kreet van een van de gelukkige vrouwen in Livorno. Vandaag hebben meer dan vijftig gezinnen te Livorno hun grondbeschikking in ontvangst mogen nemen.

Voor velen is dit een opluchting en is hun geduld beloond.
De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, heeft in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en het commissariaat Zuidwest, kunnen bewerkstelligen dat, voor het eerst in het ressort Livorno, de bewoners konden beschikken over hun grondpapieren.

De bewindsman gaf aan dat de veldwerkers van de Nationale Democratische Partij (NDP) onder leiding van Claudia Maatsen, een bijzondere job hebben vervuld, omdat zij persoonlijk zijn geweest naar de bewoners, om de relevante stukken in orde te maken. Na de screening konden deze worden ingediend bij de bevoegde instanties. Er is met man en macht gewerkt en dit is precies de gedachtegang van president Desi Bouterse, zei Parmessar.

Hij bedankte daarom ook het staatshoofd, die extra aandacht heeft, voor de kwestie van de grondpapieren. Maatsen zei dat weer eens is bewezen dat de NDP niet alleen werkt voor de NDP’ers, maar voor eenieder, want niet alleen NDP’ers hebben hun beschikking ontvangen, maar ook leden van andere politieke partijen.

De regering wil serieus werken aan een stuk zekerheid voor iedere burger, maar vanwege de lange jaren achterstand op het ministerie, zijn zaken blijven liggen en hier wil zij verandering in brengen. Wie de grond heeft, heeft de ontwikkeling en kan er verder op voortborduren, aldus de bewindsman.

RGB streeft ernaar om voor eind van het jaar weer eens beschikkingen te kunnen uitdelen in dit ressort. De aanvragen moeten wel via de coördinatoren worden ingediend, dan weten wij zeker dat alle stukken in orde zijn, gaf minister Lekhram Soerdjan van RGB mee aan het publiek.

VANDAAG