DNA zet stap voor aanpak huisvestingsvraagstuk

Assembleeleden tijdens de stemming. Foto: Suriname Herald

In De Nationale Assemblee (DNA) zijn de volksvertegenwoordigers het ermee eens, dat er voorwaarden nodig zijn voor een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk. Ook kunnen zij zich erin terugvinden dat banken ervan verzekerd zijn, dat als een hypotheekgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, de rente wel betaald wordt, waarbij de schuld niet zal toenemen voor de hypotheekgever.

Om dit doel te kunnen realiseren, is dinsdag de ontwerpwet Nationaal Woningbouwfonds met algemene 39 stemmen goedgekeurd. Ook de hieraan gekoppelde wet Nationaal Garantiefonds is aangenomen met algemene 39 stemmen door DNA.

Na de aanname van de wetten heeft waarnemend assembleevoorzitter Melvin Bouva aangegeven dat de goedkeuring van deze wetten voor voornamelijk lage- en middeninkomensgroepen een belangrijke stap is in de goede richting.

Deze wetten zijn op 25 januari ingediend door de assembleeleden Jennifer Simons, André Misiekaba (nu minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) en Oesman Wangsabesari.

Met de goedkeuring van het Woningbouwfonds is het ook de bedoeling dat verschillende doelgroepen over een eigen dak boven hun hoofd kunnen beschikken, terwijl het Garantiefonds als een soort verzekering moet worden gezien.

Commissievoorzitter van beide wetsproducten Amzad Abdoel zegt dat deze twee wetten een belangrijk onderdeel vormen van het Huisvestingsplan. De goedkeuring van de ontwerpwetten zal ervoor zorgen dat structureel kan worden gewerkt aan het oplossen van de woningnood in Suriname.

De Commissie van Rapporteurs voor beide ontwerpwetten bestond naast Abdoel uit: Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Marlon Budike, Rossellie Cotino, Paul Somohardjo en Wendell Asadang.

VANDAAG