LVV treft maatregelen verspreiding bacovenziekte te voorkomen

Bacoven. Foto: AP

Vanwege de uitbraak van de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. Cubense Tropical race (FOC TR4) binnen de bacovensector in Columbia, is het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) momenteel bezig met de voorbereiding om preventieve maatregelen te treffen om de introductie en verspreiding van deze ziekte in Suriname te voorkomen.

Het Columbian Agriculture Institute (CAI) heeft op 8 augustus de aanwezigheid van TR4 in Columbia bevestigd. De bacovenziekte TR4 wordt veroorzaakt door een schimmel, die via de wortels van de bacovenplant binnendringt en de stroom van water en voedingsstoffen blokkeert. Dit zorgt voor afsterving van de bacovenplant. Volgens de CAI heeft TR4 het noorden van het kustvlaktegebied La Guajira, dat 175 hectare groot is, aangetast en al 168,5 hectare bacovenaanplant is vernietigd.

Er zijn reeds maatregelen getroffen door Columbia op fytosanitair gebied om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Ook andere landen in de regio hebben strengere maatregelen getroffen om dit probleem te voorkomen in hun land, waaronder Costa Rica. Dit, omdat zo’n ziekte-uitbraak een groot gevaar vormt voor de economie van een land.

Het stopzetten van de import van planten, plantendelen en plantaardige producten van Musa spp. (banaan, bacovenachtige waaronder ook Heliconia sp.) door het ministerie, is één van de eerste maatregelen die getroffen zullen worden. Deze actie van het ministerie beroept zich op de Plantenbeschermingsverordening 1965 artikel 3. (G.B. 1965 no. 102 zoals gewijzigd in G.B. 1972 no. 163 en S.B. 1980 no.116).

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft al enkele dringende maatregelen aangekondigd ten aanzien van de nieuwe EU-plantgezondheidsmaatregelen die het bestaande officiële controlesystemen van het ministerie zullen verbeteren en versterken. De aanpassing van de Plantenbeschermingsverordening en de 100 procent controle op de export en import zullen moeten bijdragen aan de voedselzekerheid en de productie van agrarische producten veilig te stellen voor zowel lokaal als voor de export, meldt LVV.

Het eten van bacoven/bananen, die afkomstig zijn van besmette planten, vormt geen gezondheidsgevaar voor de mens, maar vormt een groot risico voor de bacovensector. In tegenstelling tot andere ziekten, die voorkomen bij bananen/bacoven inclusief de gevreesde Black Sigatoka, is de schimmel FOC TR4 zeer moeilijk te beheersen. De sporen van deze schimmel kunnen tientallen jaren in de bodem overleven. Hierdoor vormt TR4 de grootste bedreiging wereldwijd voor de bacovensector, omdat het in staat is hele arealen aan bacoven/ bananen te vernietigen.

Daarnaast is de Cavandish bacove, die ook in Suriname wordt geteeld, voornamelijk voor de export, zeer gevoelig voor deze schimmel. Deze kan worden overgebracht door besmet plantmateriaal, besmette grond via schoeisel, auto’s (banden) alsook via het water.

VANDAAG