DNA-leden uiten hun misnoegen over slechte pensioenuitkering Suralco-gepensioneerden

Glenn Sapoen. Foto: Suriname Herald

Enkele assembleeleden hadden gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) hun misnoegen geuit over de slechte pensioenuitkering van de gepensioneerden die werkzaam zijn geweest bij de bauxietmultinational Alcoa/Suralco.

Assembleelid Glenn Sapoen (NDP) gaf tijdens zijn betoog aan dat de gepensioneerden die besloten hebben om hun pensioenuitkering in SRD te ontvangen die sinds december 2015 niet meer volgens de dollarkoers van de Centrale Bank van Suriname hebben ontvangen. Met de inflatie van de afgelopen jaren is de situatie van deze groep verslechterd. Het is volgens hem zo slecht dat er gesproken kan worden van een armoedige situatie onder deze groep.

Hij gaf te kennen dat diverse stappen van hem en anderen niet voor een oplossing hebben gezorgd in deze zaak. De stem van de gepensioneerden lijkt een roepende in de woestijn te zijn, merkt de politicus op. De inflatie heeft ervoor gezorgd dat zij ook minder verdienen en de gewenste bedragen worden niet gestort.

De gepensioneerden ontvingen in 2014 een bedrag van SRD 1.340 op basis van een dollarkoers van 1 op SRD 3.50. Dit kwam op een bedrag van ongeveer $400. Anno 2019 verdienen de gepensioneerde datzelfde bedrag, SRD 1.340, maar tegen een dollarkoers van SRD 8 voor een dollar. De NDP’er wil duidelijkheid in deze zaak. Indien er een correctie zou komen, zouden de gepensioneerden een bedrag van SRD 3.200 moeten ontvangen. Het gaat om ongeveer zeshonderd gepensioneerden die gekozen hebben om in SRD te ontvangen.

Celsius Waterberg, gewezen BEP-fractieleider, zei dat deze kwestie ook bekend is bij hem. Voor hem is van belang om te onderzoeken wat mis is gegaan.

NPS-fractieleider Gregory Rusland toonde een stuk van een gepensioneerde die vanwege de koersontwikkeling SRD 1200 verdient. Hij vindt dat dit uitgezocht en opgelost dient te worden, voordat het bauxietbedrijf Alcoa definitief vertrekt.

Volgens Raymond Sapoen (PL/HVB) mag dit gedrag van Alcoa gezien worden als het schenden van de pensioenrechten van de gewezen medewerkers. Zijns inziens is dit zeer onrechtvaardig tegenover hen.

VANDAAG