LVV participeert aan workshop over visserij

LVV-onderdirectoraat Visserij participeert in sub-regionale workshop. Foto: LVV

In samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) en de Center for Resource Management and Enviromental Studies (CERMES) University of the West Indies, participeert het onderdirectoraat Visserij van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een consultatieworkshop met als titel “National Consultation on the Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) and Fisheries Management Planning for Shrimp and Groundfish in the Guianas-Brazil Region”.

De workshop is onderdeel van het Caribbean Large Marine Ecosystem+ (CLME+) Project. Gisteren en vandaag wisselden diverse stakeholders en participerende ministeries van gedachten over het duurzaam beheer op nationaal en regionaal niveau betreffende de levende rijkdommen van de zee.

Tijdens het eerste traject van 2009 tot 2014, zijn er analyses verricht om na te gaan wat de voorname problemen zijn op het gebied van het managen van de mariene hulpbronnen. Milieuverontreiniging, overbevissing en illegale visserij en degradatie van de natuurlijke leefgebieden van het zeeleven zijn de drie hoofdoorzaken.

Na uitwerking van de problemen kwam de EAF tot de conclusie dat er regionaal sprake is van een zwak beleid op het gebeid van duurzaam beheer van de visserijsector. Het project is een voortzetting van het eerste traject, waarbij het Caribbean Large Marine Ecosystem is bekeken en “the North Brazil Shelf” waar Suriname in zit.

Men is gekomen tot een Strategic Action Plan dat een aantal actiepunten bevat waaronder het promoten van een ecosysteem benadering voor de visserijsector. Dit houdt in dat LVV en alle sectoren en actoren die gebruikmaken en effect hebben op het ecosysteem, waaronder de scheepvaart, het toerisme en de olie-industrie, betrokken moeten worden in het beleid.

LVV-directeur Deepak Jairam, geeft aan dat het ministerie actieve betrokkenheid van belanghebbenden stimuleert, daar het als een noodzakelijk vereiste ziet voor de implementatie van een ecosysteemaanpak van de visserij. Er kan niet gesproken worden over duurzame visserij zonder de steun van alle verschillende belanghebbenden in deze sector. Deze steun is van groot belang voor de economie in termen van levensonderhoud, werkgelegenheid, inkomen en export.

In opdracht van minister Rabin Parmessar, wordt er gewerkt aan de afronding van het Visserij Managementplan. De workshop moet een waardevolle bijdrage leveren aan een nationaal en regionaal managementplan. LVV streeft ernaar alle inspanningen die kunnen leiden tot het waarborgen van een duurzame visserijsector te ondersteunen.

VANDAAG