Wereldwijd 800.000 suïcidegevallen; in Suriname alleen 130 gevallen

World Suicide Prevention Day

Vandaag is het Wereld Suïcide Preventiedag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcidevraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 mensen hun leven verliezen als gevolg van suïcide. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterft één persoon elke 40 seconden. Elk één is er één te veel. In Suriname staat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) stil bij deze dag.

Volgens cijfers van de WHO vindt rond de 79 procent van de suïcidegevallen plaats in ontwikkelingslanden en is suïcide de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide.

Het thema voor Wereld Suïcide Preventiedag is “samenwerken om suïcide te voorkomen”. Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpakt behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Hierbij hebben de overheid, behandelaren, gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, NGO’s en andere belangrijke stakeholders allen een belangrijke rol te vervullen hebben

Het is mede vanwege de multi-sectoriële aanpak van suïcide dat het PCS heeft gemeend om in samenspraak met de Pan American Health Organization (PAHO) op 7 oktober een congres te organiseren met als thema ‘Suïcide Preventie’. Dit staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid dat herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema.

Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd met expertise op het gebied van suïcide en zal het PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Uiteraard kan het PCS het niet alleen, maar zal een eerste aanzet worden gegeven voor de integrale aanpak van suïcide in Suriname waarbij een belangrijk rol is weggelegd voor het Ministerie van Volksgezondheid.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar haar dienstverlening continu aangepast aan de behoefte van de samenleving. Naast psychiatrische en psychosociale hulpverlening kan men ook via de 114 crisishulplijn terecht voor hulp. Daarnaast kan men online hulp vinden op www.ehealth.sr.

VANDAAG