Bouva vraagt meer aandacht voor SDG’s

Melvin Bouva, president van het Forum van Jonge Parlementariërs. Foto: NII

Vicevoorzitter Melvin Bouva van De Nationale Assemblee (DNA) heeft in zijn hoedanigheid als president van het Forum van Jonge Parlementariërs, meer aandacht gevraagd voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hij heeft tijdens zijn toespraak bij de zesde IPU Global Conference of Young Parliamentarians in Asunción, Paraguay, aangegeven dat de tijd dringt.

Bouva heeft daarom zijn collega ‘Jonge Parlementariërs’ op het hart gedrukt zich meer in te zetten voor de realisatie van de SDG’s.

Er is onder andere gesproken over het welzijn van jongeren en hoe de implementatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kan worden versneld. “Door het beleid steeds meer te richten op het welzijn helpen wij met het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We hebben slechts elf jaar om de doelstellingen voor 2030 te bereiken en lopen ver achter.”

Bouva geeft aan dat het noodzakelijk is om de inzet te verhogen en dat jongeren de vaardigheden en het enthousiasme moeten opbrengen die nodig zijn. “Wij zijn het die er immers het grootste belang bij hebben, omdat wij en onze toekomstige generaties de gevolgen van ons falen of slagen zullen ervaren. We moeten onze kracht nu tonen, want op een dag zullen wij tot de oudere generatie behoren en de wereld waarin onze kinderen leven zal afhankelijk zijn van de beslissingen die wij vandaag nemen.”

“Wij, jonge parlementsleden, zijn bereid om het voortouw te nemen, velen van ons doen dat al. Om een groter verschil te maken, zullen meerdere van ons zich moeten aansluiten. Tenslotte zullen wij een grotere impact moeten hebben.”

Bouva benadrukt dat jongerenparticipatie bij dergelijke initiatieven een belangrijke en onmisbare factor is bij het realiseren van de SDG’s en het empoweren van jongeren.

“Hier in Asunción vangen wij aan met een reeks aan activiteiten voor het versterken van vaardigheden van onszelf als jonge parlementsleden. Wij hopen dit werk voort te zetten in toekomstige internationale conferenties van Jonge Parlementariërs en op nationaal niveau.”

De delegatie bestond naast Bouva verder uit de volksvertegenwoordigers Dinotha Vorswijk (ABOP) en Silvana Afonsoewa (NDP).

De conferentie is gehouden op 9 en 10 september.

VANDAAG