Moengo Festival dit jaar in Frans-Guyana

Marcel Pinas tussen Steven Alfaisi en Alexander Toling op de persconferentie. Foto: Suriname Herald

Het Moengo Festival dat elk jaar te Moengo in het district Marowijne wordt gehouden, zal zich verplaatsen naar Frans-Guyana. Dit werd gisteren op een persconferentie bekendgemaakt door stichting Kibii. De persconferentie werd ingeluid met een optreden van een awasagroep uit Moengo.

Het Moengo Festival dat elk jaar duizenden personen op de been brengt zowel nationaal als internationaal is bedoeld om een ander beeld te geven over Marowijne.

De leden van stichting Kibii zijn: Marcel Pinas (voorzitter), Steven Alfaisie (penningmeester) en Alexander Toling, projectcoördinator van de organisatie. Zij hebben hun bezorgdheid geuit over de houding van de overheid tegenover de organisatie. Stichting Kibii is de organisatie die achter het organiseren van het Moengo Festival staat. Het festival zal voor een dag worden gehouden gezien het om een pilotproject gaat. Voorheen duurde het een week.

Pinas gaf samen met de leden aan waarom het festival in het buurland zal worden gehouden. Hij vindt het niet gepast dat de overheid zich op deze manier uit. De spanningen tussen de stichting en overheid zijn in juni dit jaar begonnen, toen het gebouw, het oud-ziekenhuis van Suriname Aluminium Company, (Suralco) waarin zij opereerde, werd opengebroken door het commissariaat.

“Wij maken geen gebruik van de locatie uit onszelf, maar we hadden toestemming van Suralco en dat staat op papier. Nu de overheid de zaak heeft overgenomen, gaan we moeten dealen met de overheid en dat is begrijpelijk. We zijn intussen al vier maanden bezig met de onderhandelingscommissie en die heeft een hok voorgesteld en dat is geen alternatief voor ons,” verduidelijkte Pinas.

Aan de stichting is tijdens de onderhandelingen met de commissie medegedeeld dat er een middelbare school daar gebouwd zal worden op de locatie, maar tot nog toe is daar niets van terecht gekomen. “We zijn niet tegen de bouw van de school, maar laat dat op een menselijke manier gebeuren. Wij zijn bezig met kunst en cultuur en dat zou goed aansluiten op het onderwijs,” vindt Alfaisi.

De stichting heeft daarom ook geen vergunning aangevraagd vanwege de houding van de overheid. Pinas gaf verder te kennen dat de leden principes hebben. De overheid is de instantie die het gebouw heeft afgebroken. “Hoe gaan wij nu een vergunning aanvragen bij diezelfde overheid,” vroeg Pinas retorisch. Zij heeft geen respect voor hetgeen is opgebouwd, voegde hij bij.

De stichting had verschillende faciliteiten zoals de Tembe Art-studio, recording-studio en het theater ondergebracht in het gebouw ten behoeve van de lokale gemeenschap. Zij begeleidde ook kinderen uit het district die zich bezighielden met kunst en cultuur.

Volgend jaar wil de stichting Kibii weer een zevendaags festival organiseren in het gehele gebied van Marowijne, namelijk in St. Laurent (twee dagen), Albina (twee dagen) en in Moengo (drie dagen).

De verschillende partnerschappen zoals de Franse en Braziliaanse ambassade waren ook aanwezig op de persconferentie.

Simone Awanna

VANDAAG